Kalite Yönetim Sistemi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI 

Üniversitemiz, eğitim- öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile topluma sunduğu hizmetlerde; bilimselliği, yenilikçiliği, şeffaflık ve hesap verebilirliği, benimseyen, insan merkezli bir kalite yönetim sistemini esas alır.

Kalite politikamız;

·        Güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, evrensel değerleri benimsemiş nitelikli bireyler

·        yetiştiren,

·        Araştırmacı ve girişimci bir anlayış ile etkin, verimli ve bilimsel ölçütler doğrultusunda

·        topluma hizmet veren,

·        Etik değerleri, liyakati ve akademik özgürlüğü prensip edinen,

·        İç ve dış paydaşları ile işbirliği ve güvene dayalı ekip ruhuyla çalışmayı ilke edinen,

·        Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri önemseyen,

·        Performans odaklı, katılımcı ve kurumsal değerlere saygı duyan,

·        Oluşturulan şartları benimseyerek sürekli iyileştirmeyi sağlayan,

risk ve süreç odaklı bir kalite yönetim sistemi anlayışını üniversitemize hakim kılmaktır.


·       

     © 2017 İç Denetim Birimi

İletişim