Satın Alma Servisi

Mal ve Hizmet Alımları

Üniversitemiz geneli (03.2.2.01) Su alımları ve (03.2.3.01) Yakacak Alımları, (03.2.3.03) Elektrik Alımları, Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığımızın (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, (03.5) Hizmet Alımları, (03.7) Menkul Mal ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarını yapmak.

Başkanlığımızın avans ve kredi yoluyla temin edeceği her türlü mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek.

Rektörlük bütçesinden karşılanmak kaydı ile zaman zaman diğer tüm birimlerin ihtiyacı olan (03.2)Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, (03.5) Hizmet Alımları, (03.7) Menkul Mal Giderlerinin satın almasını ile (03.7) Bakım ve Onarım ihtiyaçlarının yaptırılmasını sağlamak.

Üniversitemizin Merkez ve diğer Kampüslerdeki (03.5) Temizlik Hizmeti Alımı, Koruma ve Özel Güvenlik Hizmet Alımı, Personel Servisi Hizmet Alımı ihalelerini yapmak ve aylık hak edişlerini ödemek.

Üniversitemiz diğer Akademik ve İdari birimlerin personel yetersizliğinden dolayı satın alma ve ihale yetkiliği devri ile ihalelerini yapmak, kendi ihalesini yapan birimlere de taleplerine göre mevzuata hâkim personel desteği vermek.

 

Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesinde toplu olarak yer alan "İdari Birimler, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar" (06.1) "Sermaye Giderleri" ödeneğinin mali yıl başında Rektörlüğümüzce yapılan detay dağılımına göre birimlerimize tahsis edilen ödenekler dahilinde satın almak,  


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı