Lojman İşleri Bürosu

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde yayımlanmış olan Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri esas alınarak, Üniversitemiz personellerinden gelen talepler doğrultusunda Lojman Tahsis Komisyonu başkanlığınca puanlama yapılarak personele lojman tahsisini yapmak, 

Lojman tahsis edilen personelin maaş aldığı ilgili birime kira cetvelinin gönderilmesi suretiyle lojman kirasının tahsil edilmesini sağlamak,

İkamet edilen lojmanlardan değişiklik talebi olması halinde lojman tahsis komisyonu başkanlığının onayı doğrultusunda talep edilen lojman değişikliğinin yapılması işlemlerini yapmak,

Üniversitemiz kampus alanı içerisinde boş bulunan lojmanların tespitlerinin yapılarak aidatlarının lojman birimi yönetimi hesaplarına yatırılmasını sağlamak,

Üniversitemiz lojmanlarında ikamet eden personelin lojmanı boşaltması sürecinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personelleri ile birlikte lojman hasar tespit tutanağının düzenlenmesini sağlamak,

Lojmanlarda ikamet eden personelden kira bedeli dışında tüketmiş oldukları elektrik ve su bedellerini tahsil etmek,


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı