Dokümantasyon ve İstatistik Servisi

Daire Başkanlığımız ile Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerden harcama yetkililiği verilen bütçe kalemlerinin ödenek durumlarını, gelir gider hesaplarını, serbest bırakma, aktarma işlemlerini takip etmek, ek ödenek isteklerini ilgili birimlere bildirmek, performans bütçe taslağını hazırlamak, faaliyet raporları ve stratejik planları hazırlamak.


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı