Hakkımızda

Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında, toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirme hedefi doğrultusunda kadının sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve kadın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlılığı, bilgi ve yeterliği artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalarında bulunmaktır.


İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi