Etkinlikler

1


 • 10 Mart 2010’da Prof Dr Ayşe Kafkaslı, Prof Dr Süheyla Ünal,  Av. Ferda Dönmez tarafından yapılan “Kadınların Sık Karşılaştığı Sorunlar” paneli
 • İNUKSAM ve Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan “Kadın Sorunları Bilimsel Platformu” tarafından Amerika’dan Philippa Strumm’un da katılımıyla 16 Haziran 2010 tarihinde “Kadına Yönelik Şiddet” sempozyumu
 • “International Visitor Leadership Program”ı çerçevesinde 25 Eylül – 16 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen ADDRESSING WOMEN’S ISSUES IN THE U.S. etkinliğine üniversiteyi temsilen İNÜKSAM kurucusu olarak Prof Dr Süheyla Ünal’ın katılımı, ziyaret sonuçlarının raporlandırılarak üniversitede ve şehirde sunulması
 • Malatya Toplum Destekli Polis-Üniversite İşbirliği ile “Kadına Şiddete Hayır” Sempozyumu 15 Aralık 2010
 • 14-15 Mayıs 2011 tarihleri arasında Malatya Polis Meslek Yüksek Okulunda  "POLİS ADAYLARINA PSİKODRAMA YÖNTEMİ ARACILIĞI İLE AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU İLE GÖRÜŞME BECERİSİ KAZANDIRMA” eğitimi verilmesi ve sonuçlarının 7 Ekim 2011’de Bursa’da yapılan Suç Önleme Sempozyumunda sunulması
 • Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Merkezinde açılan lisans tamamlama programı için “Aile Sağlığı” modülünün hazırlanması
 • Kadın sorunlarına yönelik projeler hazırlanması
  • ABD Büyükelçiliği proje destek yarışmasına sunulan  “PEER-EDUCATION FOR HEALTHY FAMILY PROJECT”
  • Sabancı Vakfı, Toplumsal Gelişme Hibe Programına sunulan “Genç Engelli Kadın  Üreme Sağlığı”projesi
  • TÜBİTAK KAMAG (Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme) 1007 Programına  “Polis Adaylarına Psikodrama-Sosyodrama Yöntemiyle Şiddet Mağduru Kadın, Tanığı ve Uygulayıcısı ile Görüşme ve İkincil Travma ile Başetme Becerileri Kazandırma” projesinin sunulması, ilk elemeden geçip, ikinci aşama değerlendirme sürecinde olması 
 • 8 Mart 2011’de Prof Dr Süheyla Ünal’ın yönettiği “Geleceğin Kadını, Kadının Geleceği” paneli
 • 7 Mayıs 2011’de  "İnsan Haklarına Uygun, Demokratik Ortamlarda, Örgütlü, Farklılıklarla Birlikte, Yüzyüze, Temiz ve Yeşil Bir Çevrede Yaşamak İçin: Şiddetsiz" projesine üniversite adına katılım 
 
 • Malatya’da evlilik sorunlarını araştırmak üzere Sosyoloji öğretim üyesi Yrd Doç Dr Ünal Şentürk’ün “evlilik sorunları anket çalışması” 
 • “İnönü Üniversitesi Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Rolü ve Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Görüşleri” konulu anket çalışması
 • 8 MART 2012 günü Kadın ve Evrensellik, Kadın ve Kültür, Kadın ve Sağlık, Yaşam Kalitesi, Kadın ve Eğitim, Sosyal Hareketlilik, Kadın ve Çevre, Kadın ve Hukuk konularının yer aldığı “KÜYEREL KADIN ÇALIŞTAYI” ve Çalıştay öncesinde 8 MART 2012 günü Prof Dr Emel Doğramacı’nın yönettiği KADIN+KÜLTÜR=BARIŞ konulu panel
 •  “İnönü Üniversitesi öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısı” anket çalışması ve yazıya dönüştürülmesi
 • “Kadın Dostu Kentler” kapsamına alınan Malatya’nın Yerel Eşitlik Eylem Planı” çalışmalarına katılım
 • 10 Mayıs 2012’de “Akılcı Ev Kullanımı” konulu panel
 • İNÜSEM aracılığı ile “Aile Danışmanlığı Sertifika Programı” açılarak bu alanda görev yapabilecek meslek elemanları yetiştirilmesi- 2012-2013
 • Üniversitenin Çalışma Ekonomisi Bölümü ile İNÜKSAM, TSO ve KAGİDER tarafından hazırlanıp kurum ve kuruluşlarda uygulanacak ve  kadınların çalışma hayatındaki durum, konum ve sorunların tespitine yönelik  anket çalışması
 • 8 Mart 2013 Psk Bircan Şimşek tarafından “Kadının Gücü Nerede” konferansı
 • 9 Mart 2013 Dr Emre Kapkın tarafından “Evlilik Senaryoları” konulu konferans
 • 10 Mayıs 2016 Edebiyatta Kadın Paneli
 • Süheyla Ünal’ın “Hastalıkta Sağlıkta Kadın Olmak” Kitabında “Psikiyatrik Hastalıklarda Bir Risk Etkeni Olarak Kadın Olmak” başlıklı bölüm yazarlığı


İnönü Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi