Current Students

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması


Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri  okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il  müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunarak Genel Sağlık Sigortalısı olmaları gerekmektedir. 29/05/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, 29/5/2013 tarihinden önce ülkemizde öğrenim görmeye başlayan ve öğrenimleri devam eden öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin ise altı ay içerisinde (29/11/2013 tarihine kadar), öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullara ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları gerekmektedir. Yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle genel sağlık sigortaları başlatılmakta ve birer yıllık olarak yapılmaktadır. Bu sürede yazılı talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.

Ülkemizin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzaladığı Ülkelerde Sağlık Yardımlarından Faydalananlar;

Sosyal güvenlik sözleşmemiz olan ülkelerde yaptırılan sigortalar SGK’dan basit bir onay alınarak Türkiye’de geçerli olabiliyor ve İkamet İzni almakta kullanılabiliyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde bulundukları sırada sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için sözleşme imzalanan ülkelerde bağlı bulundukları sigorta kurumu tarafından 'sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)'nin bir örneğinin Türkiye'de ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine bir örneğinin de üniversitemize teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme İmzalanan Ülke Formüler 

 • - Almanya : T/A 11, T/A 9, T/A 20 
 • - Hollanda : N/TUR 106, N/TUR 111, N/TUR 121 
 • - Belçika : B.T.8, BT 16 
 • - Avusturya : A/TR 3, A/TR 4 
 • - Fransa : SE 208 - 01 FT, SE 208- 02 FT SE 208-30 FT, SE 208 - 06 A FT, SE 208 - 28 FT, SE 208 - 09 FT
 • - K.K.T.C. : K.K.T.C/T.C. 3, K.K.T.C/T.C. 6 
 • - Romanya : R/TR 3, R/TR5, R/TR 6 
 • - Bosna Hersek : BH/TR 4, BH/TR 6, BH/TR 7 
 • - Çek Cumhuriyeti : CZ/TR 111 
 • - Makedonya : MC/TR 4, TR/MC 6 
 • - Lüksemburg : TR/L 3, TR/L 5 
 • - Arnavutluk : AL/TR 4, TR/AL 5

Genel Sağlık Sigortalı Olmanız için Yapılması Gerekenler: 

 1. İkamet Tezkerenizi aldıktan sonra Yabancı Kimlik Numaranızı öğreniniz.
 2. Yabancı kimlik numaranızı bilmiyor iseniz sorgulama için https://tckimlik.nvi.gov.tr/ adresini ziyaret ediniz. Yabancı kimlik numaranızı öğreniniz. Bu sorgulama sonucunda yabancı kimlik numaranızı öğrenemezseniz, ikamet tezkerenizle beraber Emniyet/Yabancılar Şubesi’ne gidiniz. Yabancı kimlik numarası talep ediniz.
 3. Yukarıdaki internet sayfasından edineceğiniz Yabancı Kimlik Numaranızı, Adınızı ve Soyadınızı gösteren çıktıyı alınız.
 4. Bu çıktılardan birini Uluslararası Öğrenci Ofisine teslim ediniz. (Bu işlemi önceden yaptıysanız bir daha yapmanıza gerek yoktur.)
 5. Yabancı Uyruklu numaranız ile birlikte her hangi bir Ziraat Bankası Şubesine giderek pirim borçlarınızı ödeyebilirsiniz.


Bağlantılar