Anket

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Paydaş anketleri Paydaş Anketleri Kullanılarak Yapılan İzleme, Değerlendirme ve İyileştirme Süreci

 

Kalite güvence sistemi kapsamında Stratejik Planın hayata geçirilmesiyle ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte iç ve dış paydaşların görüşlerini almak amacıyla Kalite Birimi tarafından geliştirilen anketlerin uygulanması, analizi, değerlendirmesi ve sonuçların iyileştirme amacıyla kullanılması süreçlerine ilişkin işlem adımları aşağıda sunulmuştur:

 

1.      İnönü Üniversitesi Kalite birimi koordinatörlüğü http://inonu.edu.tr/tr/kalite/203/menu web sayfasında bulunan anketleri paydaşlar tarafından doldurulmak üzere her akademik dönemin başında aktif hale getirir.

2.      Akademik takvime göre dönemin/akademik yılın tamamlandığı tarihte anket ilgili dönem için pasif hale getirilerek sonuçları analiz edilir.

3.      Anketlerden elde edilen sonuçlar özet bilgiler, tablolar, grafikler vb. halinde raporlaştırılır. Rapor kalite komisyonunda görüşülerek elde edilen sonuçlardan hareketle iyileştirme çalışmalarına ilişkin öneriler geliştirilir.

4.      Raporlar ve geliştirilen öneriler üniversite senatosuna sunulur.  Senatoda alınan kararlar doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmaları başlatılır. 


Not: Yeterince katılım olmadığı için "İşverenler için Stajyer ve Mezun Değerlendirme Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” sonuçlarıyla ilgili analizler yapılamamıştır. Diğer anketlere ilişkin analiz sonuçları aşağıda sunulmuştur.

@2017 Kalite Kalite Koordinatörlüğü