Sept. 24, 2020

İnönü Üniversitesi 2020 yılı Paydaş Toplantısı

Üniversitemiz, Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 24.09.2020 Perşembe saat   10-12  arasında online paydaş toplantısı gerçekleştirmiştir. Başkanlığını Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın yaptığı toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile  STK ve basın temsilcileri katılmıştır. Toplantıda  üniversitemizin kalite süreçleri hakkında  sunum yapılmış,  paydaşların her birinin görüş ve önerileri alınmıştır.

@2017 Kalite Kalite Koordinatörlüğü