Hakkımızda

Kurumsal İletişim Birimi Basın-Yayın, Görsel Tasarım ve Grafik-Tasarımı, Sosyal Medya/Web İçerik Yönetimi, Protokol ve Tanıtım, Bilgi Edinme ve Fotoğraf/Kamera/Teknik olarak faaliyet göstermektedir. Birimlerin organizasyonda tek bir yapı içerisine alınarak üniversitemizin kurumsal tanıtım stratejisi doğrultusunda tanıtım faaliyetlerinin daha koordineli, planlı ve etkin olarak yürütülmesi amacıyla Kurumsal İletişim Birimi, Yönetim Kurulunun 07.03.2012 tarih ve 2012/2-2 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Kurumsal İletişim Biriminin görevleri;

Üniversitemizin her türlü tanıtım faaliyetlerini, tanıtım stratejisi doğrultusunda yürütmek, 

Kurum içerisinde üniversiteli olma bilinci ve aidiyet duygusunun yerleşmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

Bilgilendirme ilkesi doğrultusunda basınla ilişkileri planlamak ve yürütmek, 

İç ve dış paydaşlarla pozitif ilişkiler geliştirmek ve güçlü iletişim bağı oluşturmada gerekli koordinasyonu sağlamak.


Kurumsal İletişim Birimi