Kalite Yönetim Sistemi

Neziha ÜSTÜNER

Daire Başkanı

Zübeyde BARAN

Şube Müdürü V.

 

Celal YAŞA

Öğr.Grv.

 

Mehmet KUYUCU

Kütüphaneci

 

Yusuf BORAN

Arşiv Memuru

 


İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Üniversitemiz, eğitim- öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile topluma sunduğu hizmetlerde; bilimselliği, yenilikçiliği, şeffaflık ve hesap verebilirliği, benimseyen, insan merkezli bir kalite yönetim sistemini esas alır.

Kalite politikamız;

·         Güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, evrensel değerleri benimsemiş nitelikli bireyler   yetiştiren,

·         Araştırmacı ve girişimci bir anlayış ile etkin, verimli ve bilimsel ölçütler doğrultusunda    topluma hizmet veren,

·         Etik değerleri, liyakati ve akademik özgürlüğü prensip edinen,

·         İç ve dış paydaşları ile işbirliği ve güvene dayalı ekip ruhuyla çalışmayı ilke edinen,

·         Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri önemseyen,

·         Performans odaklı, katılımcı ve kurumsal değerlere saygı duyan,

·         Oluşturulan şartları benimseyerek sürekli iyileştirmeyi sağlayan, risk ve süreç odaklı bir kalite yönetim sistemi anlayışını üniversitemize hakim kılmaktır.

REDHOUSE     BİBLİYOGRAFYALAR     ULUSAL TEZLER     TO - KAT     ANKOS     EKUAL     ULAKBİM TÜBİTAK    

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı