Bölümler

Sayfasına ulaşmak istediğiniz programların bölüm isimlerine tıklayınız


Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü

Maden Programı


Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Harita ve Kadastro Programı


Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı


Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Özel Güvenlik ve Koruma Programı

Sosyal Güvenlik Programı


Yönetim ve Organizasyon Bölümü

İşletme Yönetimi Programı
ÖSYM     Yök Atlas     İNÜHaber     Haftalık Yemek Listesi     Kampüs FM     İNUZEM    

Anasayfa