Dec. 20, 2016

Toplu Konut 2. Etap Projesi


Bilindiği üzere; Üniversitemizin akademik ve idari personelinin dubleks konut sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Üniversite yerleşkesinin Güney-batı bölgesinde TOKİ alanı olarak belirtilen bölgede Toplu Konut İdaresi tarafından daha önce; T3 Tipi (Z+l) konutlardan 39 adet, T3 Tipi (B+Z+l) konutlardan 33 adet olmak üzere toplam 72 adet konutun yapılması planlanmış olup, Konut tipi ve sayısı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.


•    T3 Tipi (Z+l) brüt 184,33 m2 (4+1) 57 adet (Bodrumsuz)

•    T3 Tipi (B+Z+l) brüt 274,83 m2 (4+1) 15 adet (Bodrumlu)


Mevcut durumda başvuruları alınan T3 tipi ((Z+l) Bodrumsuz ) konutlardan 39 adet, T3 tipi ((B+Z+l) Bodrumlu) konutlardan 11 adet konut için tekrar başvuru alınmayacaktır. Talep sayısı konut sayısını aştığı durumda mevcut başvuru sahipleri kuraya tabi tutulmayacaktır.


Bu ilanla geriye kalan T3 tipi ((Z+l) Bodrumsuz) 18 adet konut ve T3 tipi ((B+Z+l) Bodrumlu) 4 adet konut için talep toplanacaktır.

Bu konutlar için 31.12.2016 tarihine kadar sadece Üniversitemiz personelinden yapılacak başvurular kabul edilecektir. Talep sayısı ilana çıkan konut sayısı kadar alınacaktır. Talep sayısı ilana çıkan konut sayısını aştığı durumda banka dekontundaki tarih ve saate göre kesin talep sahibi belirlenecektir. İlana çıkan konut sayısı kadar veya daha az talep alınması durumunda bu talepler de kesin başvuru olarak kabul edilecektir.

31.12.2016 tarihine kadar ilana çıkan konut sayısı kadar talep alınamaması durumunda kalan konutlar için başvurusu kesinleşen Üniversitemiz personelinin referans olacağı Üniversitemiz dışındaki kişilerden 15.01.2017 tarihine kadar talep kabul edilecektir. 01.01.2017 - 15.01.2017 tarihleri arasında alınacak talep sayısı ilana çıkan konut sayısı kadar alınacaktır. Talep sayısı ilana çıkan konut sayısını aştığı durumda banka dekontundaki tarih ve saate göre kesin talep sahibi belirlenecektir. 

Başvuruda bulunmak isteyenlerin yukarıdaki takvime göre;

Üniversitemiz ilgili birimine onaylatılacak “başvuru formu” ile T.C.Halk Bankası A.Ş. Malatya Şubesine peşinatlarını yatırmaları ve konut tipine ait taahhütnamelerini doldurup imzalamaları gerekmektedir.Soru ve Müracaat İçin;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Tel: 0422 377 32 15


Ekler:

Vaziyet Planı

Başvuru Formu

Satış Bilgileri

T3 (B+Z+l) başvuru ve satın alma taahhütnamesi

T3 (Z+l) başvuru ve satın alma taahhütnamesi

Bodrum Kat Planı

Zemin Kat Planı

1 .Kat Planı

Mücahit SÜLÜ

mucahit.org