Başarılarımız

 

Tübitak, Kosgeb, Kalkınma Ajansı vb gibi Devam Eden veya Tamamlanan Bilimsel Projeler:

1. (2018- ) Ömer Faruk Özgüven (Yürütücü), Tübitak 1001 Projesi, "Nötrosofik Üyelik Değerli Bulanık Mantık Denetleyici Kullanarak Fotovoltaik Sistemin Verimliliğini Artırmak İçin Maksimum Güç Noktasının İzlenmesi ve Kontrolü".

2. (2017-  ) Teoman Karadağ (Yürütücü), Tübitak 1512 Projesi, "Yeni Nesil Adaptif ve Modüler Batarya Yönetim Sistemi", Proje no: 2170454.

3. (2016-  ) Ö. Faruk DURSUN (Araştırmacı), Tübitak Projesi, "Serbest Düşülü Savakların Mansabında Oluşan Yerel Oyulmanın Deneysel ve Sayısal Araştırılması", Proje no: 115M478.

4. (2016- ) Gökhan Durmaz (Yürütücü) ve Murat Yılmaztekin (Araştırmacı), TAGEM Projesi, "Üzüm pekmezinde tam invert şeker ile yapılan tağşiş/taklitin tespitine yönelik metot geliştirilmesi," Proje no: TAGEM-16/AR-GE/34, (2016- ).

5. (2015-  ) Nusret Tan (Yürütücü), Tübitak 1001 Projesi, “Kesirli Dereceli Kontrol Sistemlerinin Analiz ve Tasarımı İçin Yeni Metotların Geliştirilmesi ve Uygulamalar”, Proje no: 115E388.

6. (2017-2018) Berat Doğan (Yürütücü), Tübitak 2219 Projesi, "Transkripsiyon faktörü C2H2-ZF proteinlerinin DNA’ya bağlanma motiflerini bulabilmek için makine öğrenmesi yöntemlerine dayalı yeni bir tanıma kodunun geliştirilmesi".

7. (2016-2017) Fatih Talu (Yürütücü), Tübitak 3501 Kariyer Projesi, “Su Borularındaki Sızıntının Tespiti İçin Orta-Ölçekli Kapsül Robot Prototipinin Üretilmesi”.

8. (2016-2017) Celaleddin Yeroğlu (Yürütücü), Barış Baykant Alagöz (Araştırmacı), Tübitak 3001 Projesi, "Rotor Kontrolü için Gömülü Programlama ile Kesir Dereceli Model Referans Uyarlamalı Denetçi Tasarımı", Proje no: 215E261.

9. (2016-2017) Davut Hanbay (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Şebeke Modelleme ve Analizi”.

10. (2016-2017) Olcay Kızılaslan (Araştırmacı), Tübitak 2219 Projesi, "Sıcak Bölgenin Manipilasyonuyla Bi2Sr2CaCu2O8 Doğal Josephson Eklem Yığınlarında THz Yayılımının Gücünün ve Frekansının Ayarlanması".

11. (2015-2017) Murat Erdemoğlu (Yürütücü), Mustafa Birinci (Araştırmacı), TÜBİTAK MAG Araştırma Projesi, Proje no: 214M432.

12. (  -2017) Ali Adnan Hayaloğlu (Araştırmacı), Tübitak Projesi, "Kaşar peyniri üretiminde sonikasyon uygulaması ile zayıflatılmış starter olmayan Laktobasillerin peynirin olgunlaşması ve kalitesi üzerine etkisi".

13. (  -2016) Ali Adnan Hayaloğlu (Yürütücü), Tübitak Projesi, "Model Peynirde Biyoaktif Peptit Oluşumunun Araştırılması ve Peptitlerin Maldi Tof Ms ile Tanımlanması".

14. (2015-2016) Fatih Talu (Yürütücü), Tübitak 3001 Projesi, “Malatya’daki kayısı rekoltesinin bilgisayar görmesi teknikleriyle hesaplanması”, Proje no: 114E916.

15. (2014-2016) Mehmet Salih Mamiş (Yürütücü), Müslüm Arkan (Araştırmacı), Mehmet Emin Tağluk (Araştırmacı), Tübitak Projesi, “İletim hatlarında arıza noktasının geçici rejim frekans domeni analizi ile belirlenmesi arıza sınıflandırma DSP uygulaması ve GPS ile arıza noktasını görüntüleme”.

16. (  -2016), Mehmet Salih Mamiş (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Stirling motorlu güneş takip sisteminin tasarımı ve fotovoltaik panel sistemiyle verim yönünden karşılaştırılması”.

17. (2014-2016) Hatice Bilgili (Yürütücü), Türkiye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projesi, QCM-D ile yapılan ve kanın pıhtılaşma haritasını gösteren cihaz da kullanılarak pıhtılaşma analizlerinin yapılması.

18. (2014-2016) Fatih Talu (Yürütücü), Sanayi Tezleri Programı SANTEZ, “Örgü Makineleri İçin Gömülü Görüntü İşleme Yeteneğine Sahip Online Kumaş Hatası Tespit ve Görüntüleme Sistemi”, Proje no: SANTEZ-0127.STZ.2013-1.

19. (2013-2016) Sinan Yapıcı (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Nano kapsüllenmiş faz değişimi”.

20. (2014-2015) Mehmet Adıgüzel Yüceer (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Denim Kumaşların Kaplama Sonrası Konfor Özelliklerinin İyileştirilmesi”.

21. (2013-2015) Murat Yılmaztekin (Araştırmacı), Tübitak 1001 Projesi, Instant nane çayı, buzlu nane çayı ve mikroenkapsüle edilmiş nane esansiyel yağı üretimi, Proje no: TOVAG-113O471.

22. ( -2015) Murat Şimşek (Araştırmacı), Tübitak 1512 Projesi, Evsel içme suyu arıtımı için nanofiber membran filter.

23. (  -2015) İncilay Gökbulut (Yürütücü), Tübitak 1001 Projesi, Mikroenkapsüle Biberiye Uçucu Yağinin In Vitro Ve In Vivo Antioksidan Etkisi ve Farmakokinetik Incelenmesi, Proje no: 214O195, 2015.

24. (  -2014) Ahmet Baysar (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Kukurbitasin I in Anti Kanserojen Etkisinin Karaciğere Metastaz Yapmış CC531 Rat Modelinde Araştırılması”, 01.04.2014 -30.04.2014.

25. (  -2014) İhsan Karabulut (Yürütücü), İncilay Gökbulut (Araştırmacı), Tübitak Projesi, “Yüksek Kaliteli Kuru Kayısı Üretimi için Kükürtleme, Kurutma ve Depolama Sistemlerinin Geliştirilmesi”, Proje no: 112 G 018.

26. (  -2014) İbrahim Türkmen (Yönetici), Tübitak Projesi, "Elazığ Ferrokrom cürufu ile Geopolimer Çimento Üretiminin Araştırılması", Proje no: 111M147, 2014.

27. (  -2014) Ali Adnan Hayaloğlu (Yürütücü), Tübitak Projesi, "Malatya da yetiştirilen bazı kiraz Prunus avium L çeşitlerinin fenol bileşikleri organik asit şeker ve aroma maddeleri yönünden karakterizasyonu".

28. (2013-2014) Hatice Bilgili (Yürütücü), Türkiye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projesi, QCM-D ile kanın pıhtılaşma haritasının çıkarılmasını sağlayan bir cihaz tasarımı.

29. (2012-2014) Sinan Yapıcı (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Nükleer uygulamalarda radyasyon güveniği”.

30. (  -2014) Hikmet Sis (Araştırmacı), Tübitak Projesi, “Moderatör Polimerler ile Metal Oksit Sollerinin Oluşumlarının Yapısal Kontrolünün Araştırılması, Proje no: TBAG 105T386.

31. (2013-2013) Nusret Tan (Yürütücü), Tübitak 2221 Programı, Proje No: 1059B211300349.

32. (2013-2013) Serdar Ethem Hamamcı (Yürütücü), Tübitak 2221 Programı, “Kesirli Dereceli Sistemler ve Kontrolü Üzerine Son Gelişmelerin Paylaşılması”.

33. (2010-2013) Ayşe Sarımeşeli Paçacı (Yürütücü), Tübitak Projesi, Infrared Teknolojisi İle Kurutulan Gıdaların Kütle Transfer Karakteristiklerinin ve Kalite Parametrelerinin İncelenmesi”.

34. (2011-2012) Murat Erdemoğlu (Yürütücü), TÜBİTAK MAG Araştırma Projesi, Proje no: 111M028.

35. (2010-2012) Murat Yılmaztekin (Araştırmacı), Tübitak 1001 Projesi, “Arapgir'de Yetiştirilen Karaoğlan ve Aşık Beyazı Üzümlerinin ve Bu Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Fenol Bileşiklerinin ve Aroma Maddelerinin Belirlenmesi”, Proje no: TOVAG-110O774.

36. (  -2010) Ali Karcı (Yürütücü), Tübitak Projesi, Sanal Gerçeklik Laboratuarı Oluşturularak Genel Amaçlı Bir Simulatör Tasarımı.

37. (2009-2010) Mustafa Birinci, TÜBİTAK BİDEB 2214 Doktora Sırası Yurtdışı Araştırma Projesi.

38. (2008–2010) Mahmut Fırat, (Yürütücü), TÜBİTAK 1001 Projesi, “Bulanık C-Ortalamalar Yöntemi ile Türkiye Havzalarının Sınıflandırılması, Homojen Hidrolojik Havzaların Belirlenmesi ve Bölgesel Frekans Analizi”, Proje no: 107Y318.

39. (  -2010) Yunus Önal (Araştırmacı), Tübitak 1001 Projesi, “Zeytin ve Kayısı Çekirdeği Kabuğundan Kimyasal Aktivasyonla Elde Edilen Aktif Karbonun Model Azo-Reaktif Tekstil Boyar Maddesinin (Reaktif Red 195) Katalitik Ozonlanmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Proje no: 109Y415.

40. (  -2010) Bülent Tütmez (Yürütücü), TÜBİTAK Projesi, “Integrating Soft Computing and Statistical Methods for the Analysis of Spatially Varying Data”, Proje no: 108M393.

41. (2009-2009) Mehmet Salih Mamiş (Yürütücü), Nusret Tan (Araştırmacı), HP İnovasyon Fonu Projesi, “Development of Virtual Laboratories for Education of Electrical and Electronics Engineering Using HP Tablet PCs”.

42. (2006-2009) Sinan Yapıcı (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Mikro elektrotlarla elektrokimyasal yöntemle kütle transferinin ölçümü”.

43. (  -2009) İbrahim Türkmen (Koordinatör), Tübitak Projesi, "Lifli Hava Sürükleyici Katkılı ve Yöresel Hafif Agregaları ile Üretilen Yüksek Dayanımlı Betonların Yangın Dayanımlarının İyileştirilmesi ve Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi", Proje no: 106M230, 2009.

44. (  -2009) İbrahim Türkmen (Araştırmacı), Tübitak Projesi, "Yüksek Mukavemetli Betonların Donma Çözülme Dayanımlarının Yöresel Hafif Agrega ve Hava Sürükleyici Katkı malzemeleriyle İyileştirilmesi ve Modellenmesi", Proje no: 106M014, 2009.

45. (2006-2009) Mehmet Adıgüzel Yüceer (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Merkezi Gerçek Zamanlı Nehir İzleme ve Kirlilik Kontrol Sistemi”.

46. (  -2009) Murat Erdemoğlu, TÜBİTAK-BİDEB 2219 Doktora Sonrası Araştırma Projesi, İngiltere.

47. (  -2008) Ali Karcı (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Fidan Gelişiminden Esinlenerek Bir Hesapsal Yöntem Geliştirme”, Proje no: EEEAG-105E144.

48. (  -2008) Bülent Tütmez (Araştırmacı), Tübitak Projesi, “Monitoring Stress-Strain Changes in the Rock Under Loading with Ultrasonic Waves and Evaluating Key Variables by Soft Computing, Proje no: 107M413.

49. (  -2007) İhsan Karabulut (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Asidoliz tepkimelerinde çeşitli parametrelerin farklı mikroorganizmalardan izole edilen immobilize lipaz enzimlerinin aktivitesi ve seçiciliği üzerine etkilerinin belirlenmesi”, Proje no: 107 O 110.

50. (2004-2007) Murat Yılmaztekin (Araştırmacı), Tübitak 1001 Projesi, Transgenik kavunlarda gen kaçışlarının kontrolü ve meyve kalite ve bitki özelliklerinin saptanması, Proje no: TBAG-104O151.

51. (2004-2007) Murat Yılmaztekin (Araştırmacı), Tübitak 1001 Projesi, Biyoteknolojik Yollarla İzoamil Asetat ve Etil Asetat Üretimi. Proje no: TOVAG-104O096.

52. (2003-2007) Murat Yılmaztekin (Araştırmacı), DPT Projesi, Ülkemizde Yetiştirilen Bazi Zeytin Çeşitlerinin Fenol Bileşikleri Profillerinin ve Bunlarin Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi, Proje no: DPT2003K120320/10, 2003-2007.

53. (  -2007) İhsan Karabulut (Araştırmacı), Tübitak Projesi, “Haşlama sıcaklığı, pH, kalsiyum ve tuz konsantrasyonun Malatya peynirinin yapısal, fonksiyonel ve olgunlaşma özellikleri üzerine etkisi”, Proje no: 107 O 318.

54. (  -2007) Hüseyin Karaca (Yürütücü), Özlem Esen Kartal (Araştırmacı), Tübitak Projesi, “Niğde-Ulukışla Bitümlü Şistinin Kesikli Bir Reaktörde Katalitik ve Katalitik Olmayan Koşullarda Sıvılaştırılması”, Proje no: MAG-104M181, 2007.

55. (  -2007) Murat Erdemoğlu, TÜBİTAK-DFG Türkiye-Almanya İkili İşbirliği Projesi, Almanya.

56. (  -2005) İhsan Karabulut (Araştırmacı), Tübitak Projesi, “Coğrafi İşaret Olarak Tescil edilmiş Malatya Kayısısının Teknolojik Özelliklerinin Saptanması ve Gıda Güvenliği Açısından Araştırılması”, Proje no: TOVAG-104O257.

57. (2002-2003) Canan Akmil Başar (Yürütücü), Tübitak Projesi, “Endüstriyel atıklardan aktif karbon eldesi ve uygulamaları”.

58. (  -2002) Yunus Önal (Yürütücü), DPT Projesi, “Endüstriyel Atıklardan Aktif Karbon Eldesi, Uygulamaları ve Endüstriyel Üretiminin Dizaynı”, Proje no: DPT 2002 K 120330.

59. (  -1996) Yunus Önal (Yürütücü), DPT Projesi, “Kil-Polimer Sol-Gel Prosesleri”, Proje no: 97 K 121460.

60. (  -1986) Mehmet Önal (Araştırmacı), Tübitak Projesi, "Çat Barajı isale tünelinin mühendislik jeolojisi ve kaya mekaniği incelemesi ve Malatya - Çelikhan alanının jeolojisi", Proje no: TBAG-647.

61. (  -1984) Mehmet Önal (Araştırmacı), Tübitak Projesi, "Çayırhan-Beypazarı (Ankara) dolayının trona (doğal soda) kömür ve diğ. ekonomik potansiyeli ile bölgenin jeolojisi ve teknotik modeli", Proje no: TBAG-685.

62. Olcay Kızılaslan (Araştırmacı), DPT Projesi, Ulusal Süperiletkenlik Merkezi Araştırma Laboratuvarı, 2010-devam ediyor.

63. Sinan Yapıcı (Yürütücü), Tübitak 1001 Projesi, “Bipolar Membranlı Elektrodializ Prosesi ile Amonyum Klorür ve Sodyum Klorür çözeltilerinden Amonyak, Sodyum Hidroksit ve Hidrojen Klorür Üretimi, Proje no: 115Y342.

64. Taner Göktaş, (Araştırmacı), Tübitak 1001 Projesi, “Fotovoltaik Panel ile Doğrudan Beslenebilen Senkron Relüktans Pompa Motoru Ve Maksimum Güç Noktası İzlemeli Kompakt Sürücü Tasarımı”.

65. Taner Göktaş, (Araştırmacı), Tübitak 1001 Projesi, “Asenkron motorlarda kaçak akı ile arızanın türü, büyüklüğü ve arıza noktasının tespiti; kablosuz anlık durum izleme sisteminin geliştirilmesi”.

 

Bilgisayar

Biyomedikal

Elektrik

Gıda

İnşaat

Kimya

Maden

Makine

7

7

9

14

5

13

10

-

 

 

Avrupa Birliği Proje ve Etkinlikleri:

1. (2017-  ) Celaleddin Yeroğlu (MC Member), Barış Baykant Alagöz (MC Substitute) ve Nusret Tan (MC Substitute), COST Aksiyonu, "Fractional-order systems; analysis, synthesis and their importance for future design", Aksiyon no: CA15225.

2. (2011-2013) Murat Yılmaztekin (MC Member ve Yürütücü), COST Projesi, Investigation of “In Situ Product Removal” Technique on Production of Natural Isoamyl Acetate via Bioconversion from Fusel Oil, Aksiyon no: FA0907.

3. (2008-2012) Bülent Tütmez (MC Member), COST Projesi, Combining Soft Computing Techniques and Statistical Methods to Improve Data Analysis Solutions, Aksiyon no: IC0702.

4. (2008-2010) Mehmet Adıgüzel Yüceer, Avrupa Birliği Projesi, “A Teaching on Innovation Module for Engineering Programs”.

5. (2008-2010) Özlem Esen Kartal, TO INNOEN EC Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci Partnerships Project, “A Teaching on Innovation Module for Engineering Programs” Proje no: 2008 1 TR1 LEO04 03134 2.

6. (2005-2006) Nusret Tan (Proje Koordinatörü), Celaleddin Yeroğlu (Araştırmacı), Avrupa Birliği Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi, “Mühendislik Eğitimindeki Sanal Laboratuarların İncelenmesi ve Yansıtılması”, Proje no: TR/EX1-0461.

7. (2004-2005) Celaleddin Yeroğlu (Yönetici), Avrupa Birliği Aktif İşgücü Programları Projesi, “İmalat Sanayine Yönelik Üretim Personeli Yetiştirme Projesi”.

 

Bilgisayar

Biyomedikal

Elektrik

Gıda

İnşaat

Kimya

Maden

Makine

2

-

1

1

-

2

1

-

 

 

 @2019 Mühendislik