Kurumsal Kimlik

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin kurumsal kimliği belirlenirken, üniversitenin kurumsal imajından uzaklaşmadan, aynı zamanda da kendi özgün kimliğini oluşturabilecek bir tasarım anlayışından hareket edilmiştir. 

Logoda kullanılan üç turuncu çizgi, üniversitenin logosundaki üç turuncu çizgiye gönderme yaparak ana kurumsal' çağrıştırmaktadır. Turuncu rengin tonundaki değişiklik de fakültenin kendi özgün kimliğini yansıtmaktadır. 

Çubukların uçlarının ok gibi sivri ve gittikçe yükselen formda olması da fakültenin devamlı yükselişini ve ilerleyişini temsil etmektedir. 

Alttaki üçgenimsi mavi form ise yükseliş imgesini tamamlamak için gökyüzü mavisi olarak tasarlanmıştır. ayrıca turkuaz mavisi (Türk mavisi) olarak bilinen bu renk Selçuklu döneminin en karakteristik imgelerinden biri olduğu için köklerimize ve şanlı tarihimize de işaret etmektedir. 

Bu mavi form, mühendislik fakültesinin, İnönü Üniversitesinin yükselen yıldızı olma yolundaki misyonundan hareketle, Türk bayrağındaki yıldızdan alınan bir kesitle oluşturulmuştur. Logotyapta kullanılan yazı karakteri ise fakültenin ve tüm mühendislik alanlarının kararlı, titiz, insan ve çözüm odaklı tavrını yansıtması için düz, serifsiz (tırnaksız), kalın formlu olarak tercih edilmiştir. 


@2019 Mühendislik