Neden Mühendislik

1. İŞ VEYA İSTİHDAM İMKANI

Mühendislerin istihdam oranlar pek çok meslek grubundan çok daha yüksektir. TÜİK verilerine göre Ülkemizde en yüksek istihdam oranı veteriner hekimlerde (% 80,1), sonra mühendislerde (% 79) ve daha sonra sağlıkçılarda (% 75,4) görülüyor. Başka meslek gruplarının mühendislik yapması zor ancak mühendisler başka meslek gruplarında çalışabildiklerinden (pazarlama gibi) istihdam konusunda daha avantajlı olmaktadırlar. 

 

2. YÜKSEK GELİR

Dünyada da Ülkemizde de mühendisler pek çok meslek gruplarına göre daha fazla gelir elde ediyorlar. Ortalama olarak, mühendislerin sağlıkçılardan sonra en fazla gelir elde eden gruplar olduğunu söyleyebiliriz.

 

3. ULUSLARARASI FIRSATLAR

Yabancı dil bilmek bütün meslek grupları için avantajdır. Mühendisler daha çok rakamlarla konuştuklarından ileri seviyede dil bilmeseler bile yabancılarla konuşup anlaşabilme imkanına sahiptirler. Dolayısıyla mühendisler uluslararası ve büyük firmalarda iş bulup çalışabilirler. 

 

4. İNSAN VE ÇEVREYE YARARLILIK

Mühendisler geliştirdikleri ürünleri insanların hizmetine sunarlar. Örneğin enerji üretip insanların hizmetine sunarken, enerji tasarrufu sağlayarak veya temiz enerji geliştirerek doğayı koruma görevini yerine getirirler. Geliştirdiklerii ürünlerle dezavantajlı grupların (engelliler, yaşlılar vb) hayatlarını kolaylaştırırlar. 

 

5. AYRICA

• Mühendisler elle tutulur sonuçlar ortaya çıkardıklarından mutlu olurlar.

• Tarihi bir meslektir. Eserleri kalıcıdır, nesiller boyu devam eder veya görülür.

• Yüksek kariyerler için önleri açıktır, çalıştıkları yerlerde en üst seviyeye gelebilirler

• Esnek çalışma saatleri ve serbestlik (bu özellikle gençlerimizin istediği bir ayrıcalıktır)

• Mühendisler rakamlarla konuştuklarından, özgüvenleri ve güvenirlilikleri fazladır. Dolayısıyla söyledikleri dinlenir ve dikkate alınır


Mühendislik fakültesinde farklı bölümler bulunduğundan öğrencilerin yeteneklerine göre tercih imkanları vardır. Fakültemizde eğitim-öğretime devam eden sekiz bölüm bulunmaktadır. Bunlar;

1. İnşaat mühendisliği

2. Elektrik-elektronik mühendisliği

3. Bilgisayar mühendisliği

4. Makine Mühendisliği

5. Biyomedikal mühendisliği

6. Gıda mühendisliği

7. Kimya mühendisliği

8. Maden mühendisliği bölümleridir. 

Mühendislik fakültemiz 1987 yılında kurulmuş köklü bir fakültedir. Bölümlerimize 4000'den fazla lisans, 500'den fazla lisansüstü öğrenci kayıtlıdır. Bazı bölümlerimizde ikinci öğretim programı devam etmektedir. Fakültemiz akademik kadro açısından zengin olup fakültemizde 82 öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi),23 araştırma görevlisi ve bir öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz ayrıca bilgi-işlem merkezlerinde, Teknokentte, araştırma merkezlerinde, üniversite-sanayi işbirliklerinde, TÜBİTAK'ta vb yerlerde görevler aldıklarından lisans seviyesindeki öğrencilerimiz sanayi veya araştırma merkezleriyle tanıştırabilme imkanlarına sahip olurlar. Bazı bölümlerimiz zorunlu Uygulamalı Mühendislik Eğitimine (UME) geçerek öğrencileri mezun olmadan sanayi ile buluşturma imkanına kavuşturmaktadır.

Büyük bir üniversite kampüsü içerisinde küçük bir kampüs görünümünde olan fakültemizde 6 bina vardır. Binalarımızın içerisinde laboratuvarlar ve Ar-Ge merkezleri bulunmaktadır. Laboratuvar ihtiyaçları karşılayacak düzeydedir. Binalar arasında yeşil alanlar ve içlerinde kafeterya bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz Erasmus, Mevlana gibi değişim programlardan yararlanıp yurt içinde veya dışında başka üniversitelere gitme imkanından yararlanabilmektedirler.
Günümüzde mühendisliğin çok zor bir alan olduğu ve ancak matematikte çok iyi olanların mühendislik bölümlerini tercih etmeleri gerektiği şeklinde bir inanç olduğundan, mühendislik bölümlerini tercihlerinde gençlerimiz tereddüt göstermektedirler. Günümüz koşulları eski koşullardan çok farklı olduğundan mühendis adaylarında aranan özellikler de farklı olmuştur. Adaylarda aranması gereken özellikler; 

 

1. SAYISAL YETENEK

Bu bir matematik dahisi olmak demek değildir, rakamları sevmeniz yani rakamlarla aranızın iyi olması demektir. Çünkü, günümüzde gelişmiş programlar var. Genellikle mühendislerin geliştirdiği bu programlar en zor matematik problemlerini rahatlıkla çözebiliyor. Rakamları sevmek ve temel sayısal işlemleri yapabilecek düzeyde matematik bilgisine sahip olmak bu özellik için yeterlidir. 

 

2. MERAKLI OLMAK VE PROBLEM ÇÖZMEK

Bu özelliğe analitik düşünebilmek de diyebiliriz. Kullandığımız cihazlar, örnek olarak elimizdeki akıllı telefonlar ve bu telefonların içerisinde uygulamalar var. Bunların nasıl çalıştığını merak ediyorsak ve biraz da olsa araştırıyorsak bu özelliği taşıyoruz demektir. 

 

3. İLETİŞİM VE EKİP ÇALIŞMASI

Çok iyi mühendislik işleri ekip çalışmalarıyla ortaya çıkar. İyi iletişim kuran ve takım çalışmasına eğilimli kişiler ekip lideri olabilirler. Ancak, bu özelliğe sahip olmayan kişiler bile ekip içerisinde bir birey olarak çalışabilirler, ayrıca takımların mühendis bireylerden yaralanma imkanı vardır. 

 

4. YENİLİKÇİ VE YARATICI

Mevcut ürünleri geliştirmek yenilikçiliktir. Ancak mevcut olmayanları yapmak yaratıcılıktır. Yaşantımızdaki eksikleri görebiliyor ve bunlar üzerine düşünüyorsak bu özelliğini taşıyoruz diyebiliriz.


@2019 Mühendislik