Kültürel Hizmetler Şubesi

GÖREV KAPSAMI

         Kültür Şube Müdürlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. ve 47. maddeleri, 124  sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. Maddesi ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla kültür, sanat ve spor alanlarında başarılı olmaları için gerekli alt yapıyı hazırlamak, sunulan hizmetlerle öğrencilerimizin, personelimizin ve hizmet alanlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hizmet alanları açısından öğrenci/personel odaklı olmak, hizmetlerini üstün fiziki ortam ve teknolojik donanımlarla sunmak görevi kapsamındadır.

MİSYON

         Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini ve katılımlarını sağlamak ve yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak;

VİZYON

          Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde,  öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla kültür, sanat alanlarında başarılı olmaları için gerekli alt yapıyı hazırlamak, sunulan hizmetlerle öğrencilerimizin, personelimizin ve hizmet alanlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, hizmet alanları açısından öğrenci/personel odaklı olmak, hizmetlerini üstün fiziki ortam ve teknolojik donanımlarla sunmak Şube Müdürlüğümüz kapsamındadır. 


Öğrenci Toplulukları