July 10, 2019

2019-2020 Güz Yarıylı Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş Başvuru Şartları

Alevilik Ens.     Karaciğer Nakli Ens.     Eğitim Bil. Ens.     Sağlık Bil. Ens.     Fen Bilimleri Ens.     Sosyal Bil. Ens.     Farabi     Mevlana     Erasmus     e-devlet     yök     osym    

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı