Nov. 4, 2019

İnönü Üniversitesi SINAV YÖNERGESİ Konusunda Öneri ve Görüşleriniz

Sevgili Öğrenciler,
İnönü Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen derslere ait sınavların yapılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan ve üniversitemiz web sayfasında yayınlanan taslak yönergeyle ilgili görüş ve önerilerinizi "Forma giriş için tıklayınız" bu forma yazabilirsiniz. Sizlerden gelen görüş ve önerilerden hareketle yönergeye son hali verilecektir.
Prof. Dr. Nusret AKPOLAT
Rektör YardımcısıNOT: Öneri ve Görüşlerde bunulacağınız anket formuna giriş yapabilmeniz için inönü mailini kullanmanız gerekmektedir.

Alevilik Ens.     Karaciğer Nakli Ens.     Eğitim Bil. Ens.     Sağlık Bil. Ens.     Sosyal Bil. Ens.     Fen Bilimleri Ens.     Farabi     Mevlana     Erasmus     e-devlet     yök     osym    

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı