Hakkımızda

          Üniversitemiz 25.03.1975 tarihinde kabul edilen ve 03.04.1975 tarih ve 15197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1872 sayılı “İnönü Üniversitesi Kanunu” ile kurulmuş olup, 1976-1977 eğitim-öğretim yılında, Üniversitemizi teşkil eden Temel Bilimler Fakültesinin Fizik, Kimya ve Matematik Bölümlerine öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır.

20.07.1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Temel Bilimler Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesine, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak eğitim veren Malatya İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu kapatılarak, İktisadi ve İdari Bilimler fakültesine  dönüştürülmüş, Üniversitemize bağlı olarak Eğitim Fakültesi kurulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Malatya Meslek Yüksekokulu, üniversitemize bağlanmış, ayrıca Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri  kurulmuştur.

3389 sayılı Kanun ile Üniversitemize bağlı olarak Tıp ve Mühendislik Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulmuş, bu birimlere 1988-1989 öğretim yılında ilk kez öğrenci alınmıştır.

3837 sayılı kanun ile Darende ilçemizde İlahiyat Fakültesi kurulmuş, ilk kez 1992-1993 öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Bu Fakültemiz  2001-2002 eğitim-öğretim yılında Kampüs’e taşınmış, 2000 yılından sonra 2008 yılına kadar öğrenci alınmamış, 2008 yılında tekrar öğrenci alınarak eğitim-öğretime açılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  ile Sağlık bakanlığı arasında, 10.9.1992 tarihinde yapılan protokol ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuş ve bu yüksekokulumuz 1992-1993 öğretim yılında eğitim-öğretime açılmıştır.

2809 Sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı kararı ile Üniversitemize bağlı olarak, Malatya Sağlık Yüksekokulu kurulmuştur. Bu yüksekokulumuz 1997-1998 öğretim yılında eğitim-öğretime başlatılmıştır. 27.3.1997 tarihinde Darende ilçemize Mustafa –İclal Başer M.Y.O. , Hekimhan M.Y.O. , Doğanşehir M.Y.O. , Akçadağ M.Y.O. , açılması kararlaştırılmış, bu yüksekokullarımızdan Darende, Mustafa İclal Başer M.Y.O. ile Akçadağ M.Y.O.’na 1998-1999 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Darende ilçemizde açılan Mustafa İclal Başer Meslek Yüksekokulu 2001 yılında kapatılmıştır.

18.7.1997 tarihinde Sürgü ve Yakınca Meslek Yüksekokulları kurulmuş, bu yüksekokullarımıza  da ilk kez 1998-1999 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.

28 Kasım 2001 tarih ve 24597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Bakanlar Kurulunun 2001/3249 sayılı kararı ile Üniversitemize bağlı olarak Diş Hekimliği, Eczacılık ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin kurulması kararlaştırılmış olup; bu fakültelerimizden Eczacılık Fakültesine 2002-2003 öğretim yılında ek yerleştirme ile öğrenci alınmış, Güzel Sanatlar Fakültesine 2004-2005 öğretim yılında ilk kez öğrenci alınmıştır. Diş Hekimliği Fakültesine 2009-2010 öğretim yılında öğrenci alınarak, Üniversitemiz adına ilk yıl Gazi Üniversitesinde öğrenim görmüşlerdir. 2010-2011 öğretim yılından itibaren öğrenim Kampüste kendi binasında yapılacaktır.  

2007 yılında Üniversitemiz bünyesinde Devlet Konservatuarı açılmıştır.

23.06.2009 tarih ve 27267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun kararı ile Üniversitemiz bünyesinde Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmış ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında 110 öğrenci alınarak öğretime başlanacaktır.

Üniversitemiz Battalgazi, Yakınca ve Akçadağ Meslek Yüksekokulları 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Kale ve Hekimhan Meslek Yüksekokulları ise 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Battalgazi ilçesinde bulunan Tacan  Kampüsüne taşınmış olup; eğitim-öğretime burada devam etmektedir.

23 Eylül 1998 tarih ve 23472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunun 12.08.1998 tarihli kararı ile kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 2009 yılında ilk kez öğrenci alınmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde 2011-2012 öğretim yılında, Ziraat ve İletişim Fakültelerimize de öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlatılacaktır.

Üniversitemiz günümüz şartları doğrultusunda, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu kurulma çalışmaları devam etmekte olup, Ülkemizin eğitim camiasına büyük oranda katkı sağlamayı hedeflemektedir. 


Alevilik Ens.     Karaciğer Nakli Ens.     Eğitim Bil. Ens.     Sağlık Bil. Ens.     Sosyal Bil. Ens.     Fen Bilimleri Ens.     Farabi     Mevlana     Erasmus     e-devlet     yök     osym    

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı