Kalite

Üniversitemiz, eğitim- öğretim ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile topluma sunduğu hizmetlerde; bilimselliği, yenilikçiliği, şeffaflık ve hesap verebilirliği, benimseyen, insan merkezli bir kalite yönetim sistemini esas alır.

Kalite politikamız;

· Güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, evrensel değerleri benimsemiş nitelikli bireyler yetiştiren,

· Araştırmacı ve girişimci bir anlayış ile etkin, verimli ve bilimsel ölçütler doğrultusunda topluma hizmet veren,

· Etik değerleri, liyakati ve akademik özgürlüğü prensip edinen,

· İç ve dış paydaşları ile işbirliği ve güvene dayalı ekip ruhuyla çalışmayı ilke edinen,

· Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri önemseyen,

· Performans odaklı, katılımcı ve kurumsal değerlere saygı duyan,

· Oluşturulan şartları benimseyerek sürekli iyileştirmeyi sağlayan, risk ve süreç odaklı bir kalite yönetim sistemi anlayışını üniversitemize hakim kılmaktır.


Değerler


· Bilimsellik

· Adalet

· Akademik Özgürlük

· Bireysel, Toplumsal ve Evrensel Değerlere Saygı

· Liyakat ve Ehliyet

· Yönetişim

· Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

· Yenilikçilik ve Girişimcilik

· Çevreye Duyarlılık


1416 Sayılı Kanun Kapsamında Zorunlu Hizmet Yapmak Üzere Üniversitemize Atanma İşlemleri İş Akış Şeması

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’un 35. Madde Gereğince Üniversitemize Görevlendirme İle Gelen Personel İşlemleri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’un 35. Madde Gereğince Üniversitemize Kadro İade İşlemler

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun’un 38. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlemleri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 33 A ve 50 D Maddeleri Uyarınca Kadro Boşaltma İşlemleri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 35. Maddesi Gereğince Başka Üniversiteye Görevlendirme İşlemleri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 39. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme (Yurt İçi–Yurt Dışı Kısa Süreli)

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 39. Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme (Yurt İçi–Yurt Dışı Uzun Süreli)

2547 Sayılı Kanun'un 40-b Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirme (Özel veya Vakıf Üniversitesi) İşlemleri

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun'un 40-d Madde Uyarınca Yapılan Görevlendirme İşlemleri

Aday Memurun Asalet Tasdiki İşlemleri

Aday Memurun Temel Ve Hazırlayıcı Eğitim İşlemleri

Akademik Personelin (Profesör Doçent Hariç) Görev Süresi Uzatımı İşlemleri

Akademik Personelin Bilirkişi Olarak Görevlendirme İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Yaş Haddinden (Re’sen) Emeklilik İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçi İstifa İşlemleri

Akademik,İdari Personel ve İşçinin Askerlik Dönüşü Göreve Başlama İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Askerlik Sevk İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Askerlik Tehir İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Ceza Soruşturması İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Disiplin Soruşturması İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Doğum Sonrası Ücretsiz İzine Ayrılma İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Hizmet Belgesi Talebi İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Hizmet Birleştirme İşlemleri (SSK, BAĞ-KUR Hizmeti)

Akademik ve İdari Personelin Hususi ve Hizmet Damgalı Pasaport Talebi İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin İnceleme İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin İzin Talebi İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Mal Bildirim İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Malulen Emeklilik İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Müstafi Sayılma İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Refakat İzni Talebi İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Sendika Üyeliği Çıkış İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Sendika Üyelik İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Sıhhi İzni İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Terfi (Kademe İlerlemesi) İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Ücretsiz İzin Dönüşü Göreve Başlama İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Ücretsiz İzine Ayrılma İşlemleri

Akademik, İdari Personel ve İşçinin Vefatı Halinde Emeklilik İşlemleri

Akademik ve İdari Personelin Yıllık İzinlerinin Yurt Dışında Kullanılması Talebi İşlemleri

Bilgi Edinme Dilekçeleri İşlemleri

Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri

Dekan Ataması İşlemleri

Doçent Kadrosuna Açıktan Atama İşlemleri

Doçent Kadrosuna Naklen Atama İşlemleri

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Açıktan Atama İşlemleri

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Naklen Atama İşlemleri

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucu (EKPSS) İle Atama İşlemleri

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Ve Sonucunda Atama İşlemleri

Hizmetiçi Eğitim Süreci İş Akış Şeması

İdari Personel Yeniden Atanma İşlemleri

İdari Personelin Açıktan Atama İşlemleri

İdari Personelin Görevlendirme İşlemleri

İdari Personelin İsteğe Bağlı Emeklilik İşlemleri

İdari Personelin Naklen Atama İşlemleri

İşçi Alımı İş Akış Şeması

İzin Durumunda Vekalet Bırakma İşlemleri

Kadro Bilgilerinin Maliye E-Bütçe Uygulama Sistemine Girilmesi İşlemleri

Öğretim Elemanı Açıktan Atama İşlemleri

Öğretim Elemanı Naklen Atama İşlemleri

Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel İlanı Kadro Talebi İşlemleri

Öğretim Üyesi İlanının Yayımlanması İşlemleri

ÖYP Kapsamında Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atananların Faaliyet Raporları

Özlük Dosyalarının Tutulması

Pasaport İşlemlerinde İmza Yetkililerine Ait İmza Sirküsünün Gönderilmesi İşlemleri

Profesör Kadrosuna Açıktan Atama İşlemleri

Profesör Kadrosuna Naklen Atama İşlemleri

Şehit ve Gazi Yakınları İle SHÇEK Alımı İş Akış Şeması

ÜAK Tarafından Yapılan Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği Ücretlerine İlişkin İşlemler

Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Jüriliği Görevlendirme İşlemleri

Üniversitemize Diğer Kurumlardan Yapılan Naklen Atama

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdam İşlemleri

Yetkili Sendika Belirleme İşlemleri

Yurtdışı Lisansüstü Eğitiminde Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi

Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Araştırma Merkezi Müdür Ataması İşlemleri


Haber Merkezi    

Personel Daire Başkanlığı