Sık Sorulan Sorular


 

ENSTİTÜ TAKVİMİ

 

Dönem kayıt tarihleri

 

İnönü Üniversitesi Akademik takviminde belirtilen tarihlerdir.

 

Sınav tarihleri

 

Ara sınavlar dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenmektedir.

Final ve bütünleme sınav tarihleri İnönü Üniversitesi Akademik takviminde belirtilen tarihlerdir.

 

Dönem aralığı

 

İnönü Üniversitesi Akademik takviminde belirtilen tarihlerdir.

 

Ders ekleme ve silme tarihleri

 

İnönü Üniversitesi Akademik takviminde belirtilen tarihlerdir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Yüksek lisans tez danışmanı atanması tarihi ne zaman yapılmalıdır?

 

Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

 

Yüksek lisans tez önerisi verme tarihi

 

Tez önerisi en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.

 

Doktora tez danışmanı atanması tarihi

 

Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

 

Doktora tez önerisi verme tarihi

 

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

 

Yeterlik tarihi

 

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

 

Tez izleme komite toplantı tarihleri

 

Her yıl haziran ve aralık ayların içerisinde toplantı yapılmalıdır

 

Seminer başvuru-anlatım tarihi (yüksek lisans)

 

II. yarıyıldan itibaren konusu, yeri, tarihi ve jüri en geç 10 gün önce Enstitüye bildirilir.

II. veya III. yarıyılda akademik takvimde belirtilen dönemin son gününe kadar anlatılabilir.

 

Seminer başvuru-anlatım tarihi (doktora)

 

Öğrenci, doktora eğitimi sürecinde yeterlik sınavına girmeden önce en az bir seminer vermek zorundadır. Seminerin sunulacağı yer ve zaman anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce ilan edilir.

 

Öğrenci kimliklerinin teslim tarihi

 

İlana başvuru sırasında öğrenci otomasyon sistemine uygun vesikalık fotoğraf yükleyenlerin kimlikleri kesin kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, uygun fotoğraf yüklemeyenlerin ise temin etmelerinden sonra 1 ay içerisinde verilmektedir. Kimlik teslim tarihleri web sayfasından ilan edilmektedir.

 

 


 

SIK SORULAN SORULAR

 

GENEL BİLGİLER

S1.

Yüksek lisans eğitimi hangi aşamalardan oluşur?

C1.

Akış şemalarımızda mevcuttur.

S2.

Doktora eğitimi hangi aşamalardan oluşur?

C2.

Akış şemalarımızda mevcuttur.

S3.

Web sitenize nasıl ulaşabilirim?

C3.

http://inonu.edu.tr/sbe adresinden ulaşabilirsiniz.

S4.

Lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili güncel mevzuata nasıl ulaşabilirim?

C4.

Güncel mevzuat web sitemizde mevcuttur.

http://inonu.edu.tr/tr/sbe/2660/menu adresinden ulaşabilirsiniz.

S5.

Eğitim süresince kullanacağımız formlar ve dokümanlar web sitenizde var mıdır?

C5.

Mevcuttur. http://inonu.edu.tr/tr/sbe/2669/menu

S6.

Anabilim Dalı öğretim üyelerine nasıl ulaşabilirim?

C6.

İnönü Üniversitesi web sayfasında bulunan dahili telefonundan ve/veya e-mail adresinden ulaşabilirsiniz.

S7.

Yüksek lisans programının maksimum süresi ne kadardır?

C7.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Süre ile ilgili 8. Madde'nin 1. bendine göre: Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır."

S8.

Doktora programının maksimum süresi ne kadardır?

C8.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin doktora süresi ile ilgili 21. Madde'nin 1. bendine göre: "Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır."

S9.

Yüksek lisans programını  azami sürede tamamlayamazsam ne olur?

C9.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Süre ile ilgili 8. Madde'nin 2. bendine göre: Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde genel not ortalaması yüzlük sistemde 65’in altında kalan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir."

S10.

Doktora programını azami sürede tamamlayamazsam ne olur?

C10.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Süre ile ilgili 21. Madde'nin 2 ve 3. bentlerine göre:

(2) Doktora programı için gerekli, zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerleri başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması yüzlük sistemde 75’in altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

S11.

Online başvuruyu nasıl yapabilirim?

C11.

Başvuru süreleri içinde aktifleştirilecek olan

https://obs.inonu.edu.tr/oibs/enstitubasvuru/login.aspx

adresinden başvuru yapılabilir.

Sistem sizi yönlendirecektir. İşlemlerinizin sonunda KAYDET tuşuna basmayı unutmayınız.

S12.

ALES ve yabancı dil sınav belgelerimi sisteme nasıl yükleyebilirim?

C12.

ALES ve yabancı dil puanları manuel olarak sisteme girilip, ilgili belgeler pdf formatında sisteme yüklenecektir.

S13.

Mezuniyet (diploma ve transkript)  belgelerimi sisteme nasıl yükleyebilirim?

C13.

Mezuniyete ilişkin belgeler YÖKSİS veri tabanından alınacak olup diploma ve transkript pdf formatında sisteme yüklenecektir.

S14.

Sisteme fotoğrafı nasıl yükleyebilirim?

C14.

Fotoğraf kısmına jpeg formatında vesikalık fotoğraf yüklenmelidir.

S15.

Başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gereken belge ve bilgiler eksik veya hatalı ise başvurum ne olur?

C15.

Yüklenmesi gereken belge ve bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

S16.

Lisansüstü programlara alınacak olan öğrenci sayıları nasıl belirlenmektedir?

C16.

Öğrenci sayıları, ilgili Anabilim Dalı başkanlıklarının talepleri doğrultusunda belirlenmektedir.

S17.

Lisansüstü programlara öğrenci başvuru koşulları nasıl belirlenmektedir?

C17.

Programların ilan metinlerinde belirtilen başvuru koşulları Anabilim Dalı başkanlıklarınca belirlenmektedir.

S18.

Başvuru tarihleri uzatılacak mı?

C18.

İlanda belirtilen tarihler üniversite senatosunca onaylandığından dolayı başvuru süresinin uzatılması mümkün değildir.

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

S19.

Kesin kayıt işlemlerimi bizzat mı yapmam gerekiyor?

C19.

Kesin kayıt işlemleri Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğrenci işleri bürosuna şahsen başvurarak yapılmaktadır.

S20.

Sonuçların açıklanması sonrası yedek listede bulunmam durumunda kesin kayıt şansım var mıdır?

C20.

İlan edilen asıl listedeki öğrenci/öğrencilerin kesin kayıt tarihlerinde kayıt yaptırmamaları durumunda, ilan edilen tarihlerde 1. yedekten başlayarak kesin kayıtlar yapılabilir.

 

KAYIT YENİLEME

S21.

Her dönem kayıt yenilemek gerekli midir?

C21.

Öğrenci ders ve tez dönemlerinde, her dönem kayıt yenilemek zorundadır. Kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

S22.

Öğrenci bilgi sistemi şifreleri nasıl alınmaktadır?

C22.

Kesin kayıt yapıldıktan sonra e-posta şeklinde sistem tarafından gönderilmektedir.

S23.

Öğrenci bilgi sisteminde karşılaşılan sorunların çözümü için hangi birime başvurmalıyım?

C23.

Öncelikle Enstitü öğrenci işleri, sorun giderilemediği durumlarda Rektörlük (Merkezi) öğrenci işlerine başvurulur.

 

DERSLER VE SINAVLAR

S24.

Anabilim Dalının lisansüstü zorunlu/seçmeli derslerinin listesine nasıl ulaşabilirim?

C24.

Anabilim dallarının güncel ders listelerine öğrenci bilgi sisteminden ulaşabilirsiniz.

S25.

Ders seçimini nasıl yapabilirim?

C25.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Dersler ile ilgili 15. Madde'nin 1. bendine göre:"

Öğrencinin alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde belirlenerek anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısımdan oluşur. Teorik dersler uzaktan eşzamanlı veya eş zamansız olarak yapılır.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı derslerin teorik kısmı uzaktan eşzamanlı olarak yapılır. Uygulama kısmı ise anabilim dalı kurulunca belirlenerek yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alanlarında ilgili öğretim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır."

Öğrenci ders seçimini yapar. Danışmanının sistem üzerinden öğrencinin seçtiği dersleri onaylaması ile ders seçim süreci tamamlanmış olur.

S26.

Akademik takvimde belirtilen süre içinde ders seçimini yapamazsam ne olur?

C26.

Akademik takvimde belirtilen "ders ekle/sil" tarihlerinden sonra ders seçimini yapmanız mümkün değildir.

S27.

Anabilim Dalı ders listesindeki tüm zorunlu/seçmeli dersleri almak zorunda mıyım?

C27.

Yönetmelik gereği ilk dört dönem içinde zorunlu derslerin tamamını almış ve başarmış, en az 7 ders ve 21 krediyi başarı ile tamamlamış olmak zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getiremeyen öğrencilerin kaydı silinir.

S28.

Zorunlu/seçmeli bir dersten başarısız olduğumda ne yapmam gerekir.

C28.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Ders tekrarı ile ilgili 45. Madde'nin 1. bendine göre:" Başarısız olunan zorunlu dersler ve seminer tekrarlanır. Başarısız olunan seçmeli derslerin yerine öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü yönetim kurulunca onaylanan başka dersi/dersleri alabilir." hükmü gereğince başarısız olunan zorunlu dersi ilk dört dönem içinde yeniden alınarak başaralı olmak, başarısız olunan seçmeli ders açılmışsa tekrar alıp başarı olmak ya da başarısız olunan ders tekrar açılmamışsa Anabilim Dalı başkanlığı önerisiyle yerine başka bir ders alarak başarılı olmak zorundadır.

S29.

Aldığım derslerin gün/saatlerini ve sınav tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

C29.

Ders gün/saatleri ile sınav tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenmektedir. Eğer ilgili Anabilim Dalı haftalık ders programını otomasyon sistemi üzerinden yapmışsa öğrenci otomasyon sisteminden görebilirsiniz. Aksi takdirde tüm Anabilim Dallarının haftalık ders programını Enstitü web sayfasında bulabilirsiniz.

S30.

Öğretim üyesi ders yapamadığında ne yapmalıyım?

C30.

Öğretim üyesinden yapılamayan dersin telafisini isteyebilirsiniz.

S31.

Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

C31.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili 43. Madde'nin 1(b) bendine göre:"Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine, uygulamalı derslerin ise %80'ine devam etmiş olması gerekir." hükmünce teorik derslerin %70'ine, uygulamalı derslerin ise %80'ine devam etmeyen öğrenci devamsızlıktan kalır.

S32.

Ara sınav yapılacak mı?

C32.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin 43. maddenin Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi ile ilgili 1. bendine göre:

"Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Ara sınav zorunlu değildir."

S33.

Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?

C33.

Öğrenci bilgi sistemi üzerinden giriş yapılarak öğrenebilirsiniz.

S34.

Sınav geçme notu kaçtır?

C34.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili 43. Madde'nin 1(c) bendine göre:"Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zamanlarda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için en az 65 ve doktora için en az 75 puandır. Ara sınavın başarı notuna katkısı %30’dur. Başarı notu yüksek lisans için en düşük 65, doktora için en düşük 75'tir."

S35.

Final sınavından geçerli not alamaz ve başarılı olamazsam bütünleme sınavına girebilir miyim?

C35.

Evet. Final sınavında başarısız olan bir öğrenci başarısız olduğu ders/derslerden bütünleme sınavına girebilir.

 

DANIŞMAN

S36.

Danışman belirleme süreci nasıl gerçekleşir?

C36.

İlgili yönetmeliğe göre danışman belirleme süreci, ilgili Anabilim Dalı başkanlığının teklifi, Enstitü yönetim kurulunun oluru ile en geç 1. dönemin sonuna kadar danışmanın atanması şeklindedir.

S37.

Danışmanımı değiştirebilir miyim?

C37.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin tez danışmanı atanması ile ilgili 10. Madde'nin 4. bendinde: "Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir" ifadesi yer almaktadır.

 

SEMİNER

S38.

Seminer süreci nasıl işlemektedir?

C38.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin seminerlerle ilgili 23. Maddesine göre;

"Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Öğrenci, en az bir seminer vermek zorundadır. Seminerin sunulacağı yer ve zaman anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin izlemesine açıktır. Sunulan seminer, tez danışmanının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması halinde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir."

S39.

Semineri ne zaman vermem gerekir?

C39.

Seminer ilk dört dönem içerinde verilmek zorunludur.

S40.

Seminer evraklarını zamanında teslim edilmezse yaptırımı nedir?

C40.

Seminerin verildiği dönemin sonuna kadar evraklar enstitüye teslim edilmediği takdirde seminerden başarısız sayılırsınız ve semineri tekrar almak zorundasınız. Dördüncü dönemin sonuna kadar seminer dersi seçilip başarılı olunmazsa kaydınız silinir.

 

KAYIT DONDURMA-SİLDİRME

S41.

Kayıt dondurma nasıl yapılır?

C41.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Lisansüstü programlara kayıt ile ilgili 36. Madde'nin 4. bendine göre: "Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verilebilir. Bu süreler normal eğitim-öğretim sürelerinden sayılmaz."

Bu gibi durumlarda kayıt dondurmak amacıyla sunulan sebepler belgelendirilip dilekçeye eklenerek Anabilim Dalı Başkanlığına başvurulur. Kayıt dondurma kararı Enstitü yönetim kurulu tarafından alınır.

S42.

Kayıt sildirme nasıl yapılır?

C42.

Enstitü web sitesin formlar-dökümanlar kısmındaki kayıt sildirme formu ile  Anabilim Dalı Başkanlığına başvurulur.

 

DOKTORA YETERLİK SINAVI

S43.

Doktora yeterlik sınavına ne zaman girebilirim?

C43.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Yeterlik sınavı ile ilgili 25. Madde'nin 24. bendine göre:

"Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,

lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır."

S44.

Yeterlik sınavına beş ve altıncı dönemlerde girmezsem ne olur?

C44.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Yeterlik sınavı ile ilgili 25. Madde'nin 24. bendine göre:

"Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,

lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır."

Hükmü gereğince bir öğrenci en fazla iki defa yeterlik sınavına girebileceğinden başarısız sayılır ve kaydınız silinir.

S45.

Yeterlik sınavı nasıl yapılır?

C45.

"Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavında yazılı sınavını başaramayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yazılı ve sözlü sınavda geçerli not doktora derslerindeki başarı notudur (75 puan). Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir."

S46.

Yeterlik sınavının yazılı aşamasını başardığım halde sözlü sınavdan başarısız oldum. Ne yapmam lazım?

C46.

"Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir."

Hükmü gereğince bir sonraki dönemde yeterlik sınavının sadece sözlü kısmından sınava girmeniz ve başarılı olmanız zorunludur. Aksi durumda kaydınız silinir.

 

TEZ İŞLEMLERİ

S47.

Tezime ne zaman başlayabilirim?

C47.

Danışman ve öğrenci tarafından hazırlanan yüksek lisans tez önerisi Anabilim Dalı aracılığıyla Enstitüye gönderilmesi ve yönetim kurulunun onayı sonrası tez çalışmalarına başlayabilirsiniz.

Eğer doktora öğrencisi iseniz yeterlik sınavını başardığınız tarihi takip eden ilk bir ay içinde, danışman, anabilim dalı dışından 1 üye olmak üzere 3 kişilik "Tez İzleme Komitesi" oluşturulur. Danışman ve öğrencinin hazırladığı doktora tez önerisinin yeterlik sınavını takip eden en geç 6 ay içinde tez önerisi sınavına girmeniz gerekir. Tez önerinizin "Tez İzleme Komitesi" tarafından başarılı bulunması ile doktora tezi çalışmalarına başlanılır.  

S48.

Tez gelişme raporu ne zaman verilmelidir?

C48.

"Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme toplantıları Ocak-Haziran dönemi için Haziran ayı, Temmuz-Aralık dönemi için Aralık ayı içerisinde yapılır. İlk Tez İzleme Komitesi toplantısı, en erken, tez önerisinin kabulünden üç ay sonra yapılır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan veya üst üste iki kez, aralıklı olarak üç kez süresinde tez gelişim raporu vermeyen öğrencinin ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir."

Tez önerisi kabul edildikten sonra ilk Tez İzleme Komitesi toplantısı tez önerisi kabul tarihinden en az 3 ay sonra Haziran veya Aralık ayındayapılmalıdır.

S49.

Bir ay önce tez izleme komitesi toplantı tarihini enstitüye bildirmezsem ne olur?

C49.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin tez izleme komite toplantısı ile ilgili 27. Madde'nin 6. fıkrasında:

“Tez izleme komite toplantı tarihi en az bir ay önce anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitüye bildirilir.” hükmü yer aldığından, 1 ay önceden Enstitüye bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bildirilmediği takdirde tez izleme komite (TİK) toplantısı yapmış olsa dahi TİK raporu kabul edilmez, TİK raporu verilmemiş sayılır.

S50.

Uzmanlık alanı ve tez çalışmasının kredisi neden yoktur?

C50.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin tezli yüksek lisans programı ile ilgili 7. Madde'nin 2. bendinde:"Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir."

S51.

Harç ücreti yatırmak zorunda mıyım? 

C51.

Özel öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrenciler

Yönetmelik gereği belirtilen azami sürede (yüksek lisansta 4 yarıyıl, doktorada 8 yarıyıl ) eğitimini tamamlayamayan öğrenciler azami süreyi aşan her yarıyıl için harç yatırmak zorundadırlar.

Bunun dışında kalan öğrenciler harç yatırmak zorunda değildir.

Hesap numarası: TR 62 0001 2009 5580 0006 0000 16

 

MEZUNİYET

S52.

Öğrencilerin mezun olabilmesi için kaç kredi almaları gerekmektedir?

C52.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin tezsiz yüksek lisans programı ile ilgili 13. Madde'nin 2. bendinde:"Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin tezli yüksek lisans programı ile ilgili 7. Madde'nin 2. bendinde:"Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır."

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin doktora programı ile ilgili 19. Madde'nin 2. bendinde:"Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur."

S53.

Mezuniyet sonrası ilişik nasıl kesilir?

C53.

Enstitüden mezun olan ve ilişiğini kesecek öğrenci, Enstitü Web sayfasında yer alan İlişik Kesme Formunu ilgili birimlere imzalatır ve Enstitü öğrenci işleri birimine öğrenci kimliği ile birlikte teslim eder.

S54.

Diplomalar ne zaman verilmektedir? 

C54.

Mezuniyet işlemleri tamamlandıktan sonra diplomanızı Merkez Öğrenci İşlerinden 15-20 gün içerisinde alabilirsiniz.

S55.

Öğrenci belgesini nereden alabilirim?

C55.

Öğrenci bilgi sisteminden e-imzalanmış olarak,  Enstitü öğrenci işlerine başvurarak ya da  e-devletten alabilirler.

S56.

Diplomam başkası tarafından alınabilir mi?

C56.

Noter onaylı olarak vekalet verildiği takdirde alabilir.

S57.

Transkript başkası tarafından alınabilir mi?

C57.

Noter onaylı olarak vekalet verildiği takdirde alabilir.

S58.

Tez önerisi zamanında teslim edilmezse yaptırımı nedir?

C58.

Yüksek lisans tez önerisini zamanında vermezseniz süre kaybı sebebiyle eğitiminizi uzatmak zorunda kalırsınız.

"İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nin Doktora Tez önerisi savunması ile ilgili 27. Madde'nin 5. bendinde "Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen ya da tez önerisini vermeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.” hükmü gereğince doktora tez önerisini belirtilen sürede vermeyen öğrenci başarısız sayılır, ikinci defa tekrarında ise kaydı silinir." hükmü bulunmaktadır.

 

ASKERLİK DURUMU

S59.

Askerlik tehiri nasıl yapılmaktadır?

C59.

Öğrenci kaydı yapıldıktan sonra YÖKSİS veri tabanı üzerinden kendiliğinden yapılmaktadır.

S60.

Askerlik tehir işlemi ne zaman iptal edilmektedir?

C60.

Mezuniyet veya kayıt silme durumunda YÖKSİS veri tabanı üzerinden kendiliğinden yapılmaktadır.

 TÜBİTAK     ÖSYM     YÖK    

Sağlık Bilimleri Enstitüsü