Aug. 16, 2019

TUITION FEES FOR INTERNATIONAL GRADUATE STUDENTS


ANNUAL TUItIon fees for InternatIonal graduate students

(ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM ÜCRETLERİ)

Anabilim Dalı / Program

Department / Program

Master of Science (Tuition fee for each year*)

Doctor of Philosophy (Tuition fee for each year*)

Adli Tıp / Adli Bilimler

Forensic Medicine / Forensic Sciences

1.800 $

2.200 $

Analitik Kimya

Analytical Chemistry

900 $

-

Anatomi

Anatomy

1.800 $

2.200 $

Beden Eğitimi ve Spor

Physical Education and Sports

550 $

750 $

Biyofizik

Biophysics

1.800 $

-

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Biostatistics and Medical Informatics

1.800 $

2.200 $

Biyokimya

Biochemistry

900 $

-

Çocuk Gelişimi

Child Development

550 $

750 $

Ebelik

Midwifery

550 $

750 $

Farmakognozi

Pharmacognosy

900 $

-

Farmakoloji

Pharmacology

900 $

-

Farmasötik Botanik

Pharmaceutical Botany

900 $

-

Farmasötik Kimya

Pharmaceutical Chemistry

900 $

-

Fizyoloji

Physiology

1.800 $

2.200 $

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Physiotherapy and Rehabilitation

550 $

750 $

Halk Sağlığı

Public Health

1.800 $

2.200 $

Hemşirelik

Nursing

550 $

750 $

Histoloji ve Embriyoloji

Histology and Embryology

1.800 $

2.200 $

İlaç Endüstrisinde Ar-Ge Üretim

R & D Production in Pharmaceutical Industry

900 $

-

İmmunohematoloji

Immunohematology

1.800 $

-

Kalp ve Akciğer Rehabilitasyonu

Heart and Lung Rehabilitation

-

2.200 $

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları / Odyoloji

Ear, Nose and Throat Diseases / Audiology

1.800 $

-

Nöroloji / Sinirbilimleri

Neurology / Neuroscience

1.800 $

2.200 $

Parazitoloji

Parasitology

1.800 $

2.200 $

Temel Eczacılık Bilimleri

Basic Pharmacy Sciences

-

1.100 $

Tıbbi Biyokimya

Medical Biochemistry

1.800 $

2.200 $

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Medical Biology and Genetics

1.800 $

2.200 $

Tıbbi Farmakoloji

Medical Pharmacology

1.800 $

2.200 $

Tıbbi Mikrobiyoloji

Medical Microbiology

1.800 $

2.200 $

Tıbbi Patoloji / Deneysel Patoloji

 Medical Pathology / Experimental Pathology

1.800 $

2.200 $

Tıp Tarihi ve Etik

History of Medicine and Ethics

1.800 $

2.200 $

* The Tuition fee of each year will be paid in two installments as dollar.

 

Payment Information

Beneficiary Name: İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Branc Name: Ziraat Bankası Malatya Şubesi

IBAN No: TR37 0001 0014 9044 7918 0850 39

Currency: Dollar

 Note 1: Your payment can not be transfered if the beneficiary name is written as anything other than “İnönü Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı”

Note 2: The annual tuition fee does not include health insurance, food and accommodation fees.

 

TÜBİTAK     ÖSYM     YÖK    

Sağlık Bilimleri Enstitüsü