Hakkımızda

TARİHÇE

Sosyal Bilimler Enstitüsü  28 Mart 1983 tarihinde 2809 Sayılı Kanunla Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

MİSYON

 

Araştırmacı, sorgulayıcı, inisiyatif kullanabilen, rekabetçi, yurt ve çevre sorunlarına duyarlı, toplumsal ilişkileri güçlü, kendine güvenen, yaratıcı, doğru karar verebilen, kendini çağdaş gelişmeler ışığında yenileyebilen, sorunları akıl ve bilim ekseninde çözümleyen, Cumhuriyetin temel niteliklerini özümsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, alanında uzmanlaşmış kişileri yetiştirmektir. Yapılan bilimsel çalışmalarda amaç, “bilime yenilik getirme”, “yeni bir bilimsel yöntem geliştirme” ve “bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama”yı gerçekleştirmektir.

VİZYON

Eğitim-öğretimde kaliteyi yakalamak, bilimsel çalışmalarda öncü olmak, yönetimde etkililik ve verimliliği sağlamak, nitelikli personelle nitelikli hizmet sunmak, fiziksel düzenlemelerde insanı ön plana almak, çevreye duyarlı bir yaklaşım ortaya koymak, teknolojiyi etkin kullanmak, sahip olduğu ve ürettiği bilgileri toplum kesimleriyle paylaşmak, evrensel değerleri kazandırmak ve ulusal çıkarlar yönünde kullanmak, evrensel bilim denizine katkıda bulunmak, bilimsel akademik çalışmaları desteklemek ve özendirmektir. 


Erasmus     Farabi     Mevlana    

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020