Hizmet Standartları

SIRA
 NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERİ HİZMETİN TAMAMLANMA
 SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı İnönü Üniversitesi Web sayfasında ilanı 1 ay
2 Başvuruların Kabulü Dilekçe, özgeçmiş,  ALES sonuç belgesi. ÜDS/KPDS veya eşdeğeri sayılan sınavın yabancı dil sonuç belgesi,  2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti  (Yurt dışı mezunları için denklikbelgesi) Transkiriptin aslı veya onaylı sureti
Belirlenen tarihler aralığında
3 Kesin Kayıt İşlemleri  Başvuruların kabulü esnasında vermiş olduğu belgelerin tercihe bağlı aslı veya onaylı suretleri alınır. Kesin kayıtlarının yapılması için dilekçe istenir. 1 hafta
4 Kayıt Yenileme İşlemleri  Ders kayıt formu, harç ücretini yatırdığına dair banka dekontu. 1hafta
5 Özel Öğrenci Talebi Başvurusu İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde lisansüstü öğrenci kabulünüde aranan şartların tamamını sağlaması gerekir vekesin kayıtta istenen belgeler. 1-2 hafta
6 Belge verilmesi  Öğrencinin kimlik beyanı ile dilekçesi alınarak verilir. Öğrencinin şahsen müracaat etmemesi durumunda vekalet ile verilir.  10 dakika
7 Ders Saydırma Eğitim Öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde başvurmak koşuluyla Anabilim Dalının görüşü alınarak kayıtlı bulunduğu programın kredi alt limitinin 1/3'nü geçmemek ve son üç yılda alınmış olma şartı aranır. Ana bilim dalı kanalıyla öğrencinin dilekçesi, not durum belgesi, ders içeriklerini gösterir belge istenir. 1 ay 
8 Kayıt Dondurma Başvurusu Dilekçe ve mazeret gerekçesi ile ilgili belgelerin Anabilim Dalı Başkanlığınca teklifi Eğitim-Öğretimin başında kayıt dondurulur  ancak, hastalık, kaza ve doğal afet vb. Durumların olması halinde Enstitüye belgelediği  tarihte kayıt dondurulur 
9 İkinci Danışman Atanması  Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi  15 Gün
10 Farklı Üniversiteden/Enstitüden Ders Alma Başvurusu Anabilim Dalı Başkanlığının teklifi  15 Gün
11 Başarı Notuna İtiraz Dilekçe 1-2 hafta
12 Yüksek Lisans (tezli) Tez Önerisi  Danışmanın tez önerisiyle birlikte Anabilim Dalı Başkanlığının yazısı 1-2 hafta
13 Doktora Yeterlik başvurusu Anabililim Dalı Başkanlığının teklifi 1-2 hafta
14 Tez İzleme Komitesinin oluşturulması Anabililim Dalı Başkanlığının teklifi 15 Gün
15 Doktora Tez Önerisi  Ana Bilim Dalı yazısı, Tez Önerisi 15 Gün
16 Tez Çalışması Ek Süre Talebi Ana Bilim Dalı Başkanlığının ek süre istek talebi 15 Gün
17 Tez Savunma Sınavı Ana Bilim Dalı Başkanlığının teklifi 1 ay
18 Tezin Sonuçlandırılması 2 adet ciltli tez, 2 adet CD, İlişik Kesme Belgesi,  Tez Veri Giriş Formu,Tez Onay Sayfası ve öğrenci kimliği                       
1 ay
19 Askerlik İşlemleri  Öğrencinin askerlik şubesinden getireceği belge. 1 ay
20 Burs İşlemleri Başvuru Formu (Ekli belgeler)  
21 Araştırma Görevlisi Alımı Dilekçe, Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi,KPDS/ÜDS veya eşdeğerliği kabul edilen  sonuç belgesi, Askerlik Durum belgesi, Mezuniyet Belgesi, Transkript, iki adet fotoğraf, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denklik belgesi, lisansüstü programda kayıtlı olduğuna dair belge 1 ay
22 Malzeme İstekleri Taşınır İstek Belgesi veya istek yazısı  1 ay
23 Ek  Ödemeler Ekders ücret formu,  puantaj formu, yolluk evrakı.  1 ay
24 Küçük Bakım Onarım Hizmetleri Bakım-Onarım Talep Formu 1 ayErasmus     Farabi     Mevlana    

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020