Hakkımızda

    Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Müdürlüğümüzün amacı Üniversitemiz ile ilgili sportif faaliyetleri organize etmek, yürütmek ve bu amaca katkı sağlayabilecek birimlerle koordineli biçimde çalışmaktır.

    Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak Üniversitemize ait spor salon ve alanlarını bu amaca uygun şekilde değerlendirmektir. Üniversitemiz öğrenci, idari ve akademik personelinin imkânlar ölçüsünde tesislerden yararlanabilmesini sağlamaktır. Spor salon ve alanlarının bakımı faaliyetlerini yürütmek ayrıca yenilerinin yapılmasını ya da onarımını talep etmektir.  

  Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın beden ve ruh sağlıklarını korumak, geliştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Onlara bir program çerçevesinde disiplinli çalışma alışkanlığı sağlamak ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır.


Bu kapsamda;


-Üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik kampüs ligleri veya bahar şenlikleri gibi etkinlikler çerçevesinde çeşitli branşlarda sportif faaliyetler düzenlemek,


-Fakülte, Yüksekokul ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda spor yarışmaları düzenlemek,


-Üniversitemizi temsilen, öğrencilerimizden kurulu takımlarımız ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Europan University Sports Association (EUSA) faaliyetlerine katılım sağlamak,


-Üniversitemizin tüm spor tesisleri ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını ve çalışmaların planlı bir şekilde bir merkezden yönetilmesini sağlamak,


-Üniversitemiz öğrencilerinin eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarının yanı sıra, boş zamanlarını olumlu değerlendirmesi, beden ve ruh sağlığının korunması amacıyla sporu teşvik etmek ve antrenör eşliğinde gelişimlerine olanak sağlamaktır.

 


Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İletişim