Fizyoloji ve Performans Laboratuvarı

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Fizyoloji ve Performans Laboratuvarının Kullanılması ile İlgili Olarak 

 1. Fizyoloji ve Performans Laboratuvarı Kullanımı İzin Dilekçesini doldurarak imzalayınız (Form 1). Bu dilekçe ilgili araştırma bir proje ise proje yürütücüsü, tez ise tez danışmanı tarafından doldurulacaktır.

2. Fizyoloji ve Performans Laboratuvarı Kullanım Bilgi Formunu doldurarak imzalayınız (Ek 1). Bu bilgi formu ilgili araştırma bir proje ise proje yürütücüsü, tez ise tez danışmanı tarafından doldurulacaktır.

3. Fizyoloji ve Performans Laboratuvarı Genel Kuralları (Ek 2) okuyarak kabul ettiğinize dair belgeyi imzalayınız. Bu belge ilgili araştırma projesi süresince fizyoloji ve performans laboratuvarına giriş yapacak tüm araştırmacılar tarafından imzalanacaktır.
Akademik Takvim     Çift Anadal Programı     Mevlana     Farabi     Erasmus    

Spor Bilimleri Fakültesi

İletişim