Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

Mevzuat    

2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı