Councils

   

MEZUNİYET SONRASI MÜFREDAT KOMİSYONU

Prof. Dr. Cengiz YAKINCI

Başkan

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Saim YOLOĞLU 

Üye

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Prof. Dr. M. Cengiz ÇOLAK

Üye

Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN

Üye

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cemil ÇOLAK 

Üye

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ülkü ÖZGÜL

Üye

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Hakkı ULUTAŞ

Üye

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Senem ARDA DÜZ

Üye

Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı

Arş. Görv. Emrullah ARIKANOĞLU        

Üye

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı