Aug. 23, 2019

Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Yeterlilik Sınavı

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı

Türkçe Yeterlilik Sınavı

 

Sınav Kayıt Başlama Tarihi :             2 Eylül 2019

Sınav Kayıt Bitiş Tarihi :                   13 Eylül 2019

 

Yazılı Sınav Tarihi ve Saati :              17 Eylül 2019 – 9:00

Yazılı Sınav Yeri :                              İletişim Fakültesi Binası- TÖMER derslikleri

 

Konuşma Sınavı Tarihi ve Saati :       18 Eylül 2019 – 9:00

Konuşma Sınavı Yeri :                       İletişim Fakültesi Binası- TÖMER derslikleri

 

Sınav Başvurusu İçin Önemli Bilgiler

1) Başvurular İnönü TÖMER'e şahsen veya mail yoluyla yapılacaktır. (Mail: tomer@inonu.edu.tr)

2) Sınav başvurusu için, öğrenci kartı veya öğrenci belgesi gerekmektedir.

3) Sınava gelirken öğrenci işlerinden alınan öğrenci belgesi ve pasaportun getirilmesi zorunludur. Aksi takdirde öğrenci sınava alınmayacaktır.

4) Bu sınav İnönü Üniversitesi öğrencileri için ücretsizdir.

5) C1 dil belgesine sahip olanlar başarılı kabul edilecek ve sınava girmeyeceklerdir. C1 dil belgesine sahip öğrencilerin evraklarının bir nüshasını, 9-20 Eylül 2019 tarihleri arasında, TÖMER’e teslim etmeleri gerekmektedir.

6) B2 dil belgesine sahip olan öğrenciler ve yapılacak sınavda 70-84 puan aralığında not alanlar şartlı başarılı kabul edilecektir. Şartlı başarılı olanlar 3. sınıfa başlayınca C1 almak zorundadır.

7) İnönü Üniversitesinde okuyan “Yabancı Öğrenci” durumundaki öğrencilerin C1 belgesi almak için TÖMER'de yapılan bu ücretsiz sınava yılda 2 kez girme hakkı bulunmaktadır. Güz yarıyılı başı ve bahar yarıyılı sonunda yapılan “Türkçe Yeterlilik Sınavının” kesin tarihleri İnönü TÖMER’in internet sitesinden duyurulacaktır.

 

Sınav İçeriği

1) Sınav Okuma-Anlama / Dinleme / Yazma / Konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. Her bölümün ağırlığı 100 puan üzerinden 25 puandır.

2)  Puan aralıkları;

A1 -->  0 - 29   puan

A2 --> 30 - 49 puan

B1 --> 50 - 69   puan

B2 --> 70 - 84   puan     (Şartlı Başarılı)

C1 --> 85 - 100 puan.   (Başarılı)

Not:     Sınavda başarılı olan öğrencilere sertifika verilmeyecektir.

İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkezi