Türkçe Kurslarımız

Öğretim Sistemi


 İNÖNÜ-TÖMER’de alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, çağdaş öğretim anlayışına uygun sınıflarda öğretim yapılmaktadır. Sınıflarda öğrencinin kendini en iyi şekilde ifade edebilmesine yönelik fiziksel düzenlemeler yapılmıştır. Öğretim elemanları her öğrenciyle seviyesine uygun bir şekilde teker teker ilgilenir ve dersler öğrenci merkezli olarak yürütülür. İNÖNÜ-TÖMER’de dil öğretimi, dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak (okuma, dinleme, konuşma, yazma) geliştirilmesine dayalıdır. Dersler, görsel- işitsel araçlarla zenginleştirilerek öğrencide kalıcı izli davranışlar oluşturulur.

Kurslara devam ederek kurları bitiren öğrenciler İNÖNÜ-TÖMER Müdürlüğünce imzalanmış sertifika, almaya hak kazanırlar. Bu sertifikalar öğrencilerin İnönü Üniversitesinde kazanmış oldukları bölümlere 1.sınıftan başlamaya hak kazandıklarının bir göstergesidir. Ayrıca, öğrenilen dilden alınacak sertifika ve diplomalar, birçok kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda dil düzeyinin belirlenmesi açısından referans olarak kabul edilmektedir.

İNÖNÜ-TÖMER’de İnönü Üniversitesi’nde öğrenci olmayanlar da Türkçe öğrenebilirler. Türkçe öğrenmek isteyen her yaşta kişiye yönelik özel Türkçe hazırlık kursları da vardır. Bu kurslarda Avrupa Dil Pasaportu standardında dersler yapılmakta olup kur tanımları da yine Avrupa Dil Pasaportu'na uygundur. Bu kurslarda da kursiyerlere seviyelerine uygun olarak İNÖNÜ-TÖMER Müdürlüğünce imzalanmış sertifika verilmektedir.

Programlar 

İNÖNÜ-TÖMER’de Türkiye Türkçesi öğrenimi hiç bilmeyenler için 950 saat olarak düşünülmüş ve öğrencilerin seviyesine göre 6 dil düzeyi (kur) belirlenmiştir.


  

DİL DÜZEYLERİ

KUR

SÜRESİ

I. Temel Düzey

A1

175 Saat

A2

175 Saat

II. Orta Düzey

B1

175 Saat

B2

175 Saat

III. İleri Düzey

C1

125 Saat

C2

125 Saat

Türkiye Türkçesini hiç bilmeyenler için “I. Temel Düzey (A1 ve A2)” kuru; 350 saat,
Türkiye Türkçesini orta düzeyde bilenler için “II. Orta Düzey (B1 ve B2)” kuru; 350 saat,
Türkiye Türkçesini ileri (iyi) düzeyde bilenler için “III. İleri Düzey (C1 ve C2)” kuru 250 saattir.
İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkezi