Tarihçe

İNÖNÜ-TÖMER;

30.03. 2011 tarih ve 27890 sayılı resmi gazete yayını ile yürürlüğe girmiştir. Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen dil ve kültür merkezleri örnek alınarak İNÖNÜ- TÖMER (Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi) adıyla kurulmuştur.

KURULUŞ AMACI 

İNÖNÜ-TÖMER’in kuruluş amacı Türk dilinin tarihsel gelişimi sürecinde konuşulan ve yazılan tüm eski ve yeni kollarını araştırmak, Türkçeyi ve yabancı dilleri öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak, yabancılara Türkiye Türkçesini öğretmek ve bu alanla ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır.

MİSYON VE VİZYON 

İNÖNÜ-TÖMER; güçlü ve dinamik bir akademik kadroya, kapsamlı öğretim programlarına, modern ve çağdaş eğitim anlayışına sahiptir. 

Dersler ve kurslar sonunda verilen belgeler, dünyanın her yerinde geçerli ve İnönü Üniversitesi tarafından onaylıdır.


İnönü Üniversitesi Türkçe Eğitim Merkezi