e-kitap

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde ve Türk Yoğun Bakım Derneği iş birliğinde düzenlenen I. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi’nin amacı palyatif bakım alanında çalışan hekimlerin, hemşirelerin, diyetisyenlerin, aile hekimlerinin, eczacıların ve manevi bakım uzmanlarının, palyatif bakım konusundaki farkındalıklarını artırmak, yeni gelişmeleri değerlendirmek ve kanıt temelli uygulamalar doğrultusunda bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarmaktır.
Bu amaç doğrultusunda; gerçekleştirilen oturumlarda dünyada ve Türkiye’de palyatif bakım, hosbis bakım ve evde bakım örneklerinden ve uygulamalarından bahsedilerek iki gün boyunca yurt içinden ve yurtdışından gelen katılımcılar ile geniş kapsamlı olarak tartışılmıştır.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.


Kitaba ulaşmak için tıklayınız.
Bu kitabın COVID-19’un hayatımızı şekillendirdiği günlerde topluma hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına ve özellikle de hemşirelere koranavirüsle baş etmelerinde yararlı bir kaynak olacağını düşünmekteyim. Kitapta yer alan tüm bölümlerin birbirini tamamalar şekilde takip etmesine dikkat edilerek okuyucunun içeriğe hâkim olması planlanmıştır. Her ünitenin başında ünite içeriğiyle ilgili kavramlar ve olgu sunumları verilmiştir. Bunlarla okuyucunun üniteyle ilgili kavramlara zihinsel bir aşinalık kazanması hedeflenmiştir. Bu kitaptaki konuları okuyan bireylerin, kitabı tamamladıktan sonra kendilerini ve çevrelerini virüsten nasıl koruyacaklarını öğrenmeleri ve bakım verdikleri bireylerin sağlığını geliştirmede bütüncül bir yaklaşımı ele almaları beklenmektedir.


Kitaba ulaşmak için alttaki linki tıklayınız.
Kitap, peyzaj mimarların bilmeleri gereken en önemli mesleki konuları kapsayan 44 üniteden oluşmaktadır. Üniteler, İnönü Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerdeki peyzaj mimarlığı ve yakın meslek gruplarında eğitim veren değerli öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Her ünitede belli bir konuyu ele alınırken metin içinde bulunan önemli kelime ve terimler, ilgili resimlerle açıklanmıştır. Ayrıca her ünite sonunda alıştırmalara yer verilmiştir. Bu kitabın diğer bir özelliği de İngilizce-Türkçe peyzaj mimarlığı sözlüğünün olmasıdır. Sözlükte daha çok kitap içinde bulunan mesleki terimlerin Türkçe karşılığına yer verilmiştir.


Kitaba ulaşmak için tıklayınızİnönü Üniversitesi Yayınevi