July 17, 2020

Yeni Koronavirüs Hastalığının Toplum Üzerine Etkileri ve Hemşirelik Yaklaşımları

Bu kitabın COVID-19’un hayatımızı şekillendirdiği günlerde topluma hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına ve özellikle de hemşirelere koranavirüsle baş etmelerinde yararlı bir kaynak olacağını düşünmekteyim. Kitapta yer alan tüm bölümlerin birbirini tamamalar şekilde takip etmesine dikkat edilerek okuyucunun içeriğe hâkim olması planlanmıştır. Her ünitenin başında ünite içeriğiyle ilgili kavramlar ve olgu sunumları verilmiştir. Bunlarla okuyucunun üniteyle ilgili kavramlara zihinsel bir aşinalık kazanması hedeflenmiştir. Bu kitaptaki konuları okuyan bireylerin, kitabı tamamladıktan sonra kendilerini ve çevrelerini virüsten nasıl koruyacaklarını öğrenmeleri ve bakım verdikleri bireylerin sağlığını geliştirmede bütüncül bir yaklaşımı ele almaları beklenmektedir.

Kitaba ulaşmak için alttaki linki tıklayınız.

İnönü Üniversitesi Yayınevi