Hakkımızda

Kuruluşunu İnönü Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz, ilke ve değerleriyle toplumu kucaklayan, üniversitenin köklü birikimini toplumla buluşturmayı hedefleyen İnönü Üniversitesi Yayınevi, yayın hayatına başladı.  

Araştırma ürünü olan akademik bilgiyi, toplumun istifade edebileceği, ulaşılabilir nitelikli kaynaklara dönüştürmeyi hedefleyen yayınevimiz; bilgi üretimine katkıda bulunarak, bireylerin bu anlamda beklentisini karşılayacak ve çözüm önerileriyle akademik yayıncılığa öncü olacak bir değerdir.  

Bilgi birikimini akademik camiaya ve bireylerin paylaşımına sunacak olan kurumumuz; toplumsal ve eğitsel gelişme açısından etik sorumluluğu üstlenmekle beraber, gelişmeyi okuyucularına bir yayın biçimi olarak sunar. 

Toplumsal sorumlulukların bilincinde olan, akademik çalışmalarda niteliği arayan ve çağdaş yaklaşımlara açık olan yayınevimizin temel ilkesi; bilime, eğitime ve sosyal hayata değer katan tüm alt disiplinler ve akademik ürünlerle etkileşimli olmak hatta işbirliği yapmaktır. Bu çalışmalar ile amacımız; gençleri ve okumaya gayretli tüm bireyleri yaratıcı, eleştirel ve objektif düşünmeye zemin hazırlayan yayınlarla tanıştırmaktır. 

Hedefimiz; bilgi kaynağına erişimi kolaylaştırmak ve bunu sürekli kılacak kültürü nesillerimize aktarmaktır.  

Ayrıca profesyonel anlayışın dokunuşlarıyla örülmüş nadide eserleri, yine toplumu aydınlatan bilim insanlarının öncülüğünde yayına hazırlamak da hedeflerimiz arasındadır. 

Küresel düşünen ancak yerele de hitap edebilen yayınlarla farklılık yaratmak ve kalıcılık elde edecek olan bir yayın anlayışı ile yayıncılık yapmak, olmazsa olmazımızdır.  

İnönü Üniversitesi Yayınevi insan odaklı yaklaşımıyla, üniversite yayıncılığına değer katacak olan,  bireye ve topluma saygılı bir kuruluştur. Ayrıca, akademik ve diğer tüm yayın türlerini destekleyen, özendiren bilimsel bir plâtformdur.  

Yayınevimiz, yayının hazırlanması ve yayımlanmasında etiğe aykırı eylemleri kabul etmeyip, uygarlık değerlerini koruma-geliştirme çabasında etkin rol oynamayı kendine düstur edinmiştir. 

Yazım, yayım ve basımda etik ilke ve değerlerle bütünleşen, ilklere öncü yayın ahlakımız ve topluma önderlik edecek yayın anlayışımız ile siz değerli yazarlarımızın katkılarını bekliyoruz. İnönü Üniversitesi Yayınevi çatısı, tüm yazın türlerini kucaklayan ve misyonumuzu benimseyen tüm yazı dili ustalarının nadide eserlerini, yayınevimizin profesyonel, aydın ve öncü önderleriyle bu platformda buluşturmak istiyor.
İnönü Üniversitesi Yayınevi