FAQ

Evet, adayların, YÖS 2019’de uygulanacak testte yer alan sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacak doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak.


Mevlana     Student Handbook     Farabi     Erasmus     Student Communities    

İnönü Üniversitesi YÖS Sınavı