Muhasebenin Tarihi İnönü’de Konuşuldu

Kampüs · 07 Kasım 2018 · 0

Muhasebenin Tarihi İnönü’de Konuşuldu

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina Konferans salonunda Prof. Dr. Oktay Güvemli’nin konuşmacı olarak katıldığı “Cumhuriyet’in İlk Dönemlerinde Muhasebe Düşüncelerindeki Gelişmeler” isimli konferans düzenlendi.

 

Konferansa Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. Oktay Güvemli,  Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut, Doç. Dr. Fahmi Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Cem Danacı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fethi Durmuş katıldı.

“Devasa bir tarihin üzerinde bulunmaktayız” diyen Prof. Dr. Hakan Erkuş “Bugünlere ulaştığımızın nasıl bir tarihî derinliğinin olduğunu bilmek gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalara ışık tutacaktır. Orijinalini ve kaynağınızı bilmediğimiz bilgiyi geliştirmemiz, onun hakkında teori üretmemiz çoğunlukla mümkün olamamaktadır.” dedi.

1923-1950 arasında Türkiye'de uygulanan muhasebe tekniklerinin tarihini anlatmadan önce Osmanlı Devleti'ndeki uygulamalardan bahseden Güvemli şunlara değindi:

“Osmanlı döneminde 1480-1520 yılları arasında Batı Avrupa’da iki olay oluyor bu olaylardan birincisi Amerika’nın keşfi ikincisi ise Hindistan’ın keşfidir. Bu olaylar Osmanlı’nın dönüm noktasıdır. Aynı zamanda muhasebe kültürünün de dönüm noktasıdır. Amerika’nın keşfinden sonra gelen kıymetli madenler Batı Avrupa ülkelerinde merkantilizmi yaratmıştır. Bu dönemde merkantilizmin halka yayılması, vakıa orada ilk sanayi hamlesini başlatmıştır, bu  ise zenginleşmek demektir. Sanayinin gelişmesi Osmanlı’nın karşısına duvar çekmiştir. Osmanlı’nın büyük gelirlerinden birisi de fetihtir. Batı Avrupa'daki ve Asya'daki bu gelişmeler Osmanlı'nın zenginleşmesini engellemiştir.”

Türkiye'de muhasebe faaliyetlerinin ticaret hukukunun değil, vergi hukukunun içinde geliştiğini söyleyen Oktay Güvemli, Cumhuriyet henüz kurulmadan Kurtuluş Savaşı esnasında dahi Atatürk'ün iktisadî vaziyeti göz önündü bulundurduğunu, Atatürk'ün “Birincisi ham maddemizi işleyeceğiz, ikincisi ithalatımızı keseceğiz bizim üretim projemiz bu olacak”  sözünü örnek vererek vurguladı. Güvemli, sanayinin geliştirilmesi ve ithalatın kesilmesi ilkelerinin genç Cumhuriyet'in en önemli iki iktisat politikası olduğunu sözlerine ekledi.  

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından Güvemli’ye hediye takdim edildi.


Haber: Elif Çelik- Fatma Pekdemir

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·