1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi

Bilim · 26 Nisan 2019 · 0

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Malatya’da düzenlenecek olan 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi için bildiri gönderim süresi 26 Mayıs’ta sona erecek.


Eylül ayında üç gün sürecek olan kongre ile ilgili bilgi veren İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın “Yönetimler belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelmiş insanların gerekli diğer fiziksel öğelerle oluşturdukları yapıdır. Yönetimin en temel unsuru insandır. Yönetimler insanların eylemleri doğrultusunda hedeflerine ulaşabilirler. Yönetimle ilgili tüm faaliyetlerin, hazırlanan planların, oluşturulan vizyonlar ve alınan kararların başarılı bir şekilde uygulanması ve bunlarla ilgili yararlı bilgilerin tüm ilgili birim ve kişilere ulaştırılmasını sağlayan yönetsel iletişimin, personel psikolojisinin örgüt amaçlarına uyarlanması ve belirlenen hedeflere ulaşmak için sürekli olarak teşvik edilmeleri gibi çeşitli yararları söz konusudur.” şeklinde konuştu.


Yönetsel unsurlar arasındaki yüksek dayanışma ve koordinasyon, personel arasındaki uyum ve iyi ilişkilere temel oluşturan tutum ve davranışların iyi bir iletişim sisteminin kurulmasına bağlı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yatkın, “Bu uyum ve ilişkileri oluşturmak yani etkin iletişimi sağlamak, hem örgütsel etkinliği artıracak, üretim veya hizmet sunum sürecini oluşturan elemanlar arasında güçlü bir bağ oluşturacak, hem de hizmetten yararlanan hedef kitlelerin hizmet tatminine ve memnuniyetine yol açacaktır. ‘Mensubiyeti olmayanın Mes’uliyeti de olmaz’.” dedi.  İletişimin bir kurum için verimliliğin ve kalitenin temeli, başarılı bir yönetimin vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade eden Yatkın, toplumsal yapının bir parçası olan kurum ve kuruluşların, yaşamlarını içte ve dışta kurulan ilişkiler düzeni içinde sürdürdüklerini belirtti. Yatkın “Bu ilişkilerin denetim altına alınması, belirli bir yapısal düzen içinde işlemesi etkili bir iletişim politikasının izlenmesi ile olur. Bir yönetimde görev tanımları ne kadar doğru yapılmış, görev ile görevli arasında ne kadar uyum sağlanmış olursa olsun, çalışanların kendi aralarında ve yöneticileriyle doğru işleyen bir iletişim sistemi kurulmadıkça başarıya ulaşılması mümkün değildir.” dedi.


Yönetim anlayışında iletişimin anlam ve önemini değerlendirmek amacıyla,  İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi tarafından 26-28 Eylül 2019 tarihinde 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi düzenleneceğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Yatkın şunları söyledi: “Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden bilim insanlarının katılımını hedefleyen kongremiz, uluslararası akademik bir kongredir. İletişim ve yönetim eksenindeki yenilik, gelişim ve değişimlerin tartışılacağı kongremizde, alana ilişkin araştırmaların ortaya konulması, tartışılması ve önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yenilikçi ve disiplinler arası bir bakış açısıyla, bilim insanlarını, kamu sektörü, özel ve sivil sektör temsilcilerini bir araya getirmektir; bilginin paylaşımını ve yayılmasını teşvik etmeye yönelik bir ortam sunmaktır. Aynı zamanda toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, daha küçük ancak daha etkin ve sağlıklı iletişim anlayışını benimsemiş yönetim oluşturma yol ve yöntemlerini araştırmaktır. Kongre web adresi: http://incom.inonu.edu.tr. Alana ilgi duyan bilim insanlarını, araştırmacıları ve uygulayıcıları kongremizde görmekten onur duyarız.”


İNÜHABER MERKEZİ

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·