1.Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi Açılışı Gerçekleştirildi

Kampüs · 27 Eylül 2019 · 0

1.Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi Açılışı Gerçekleştirildi

1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

 

İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen, 26-28 Eylül tarihleri arasında üç gün sürecek 1.Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi’nin açılışına: Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Prof. Dr. İlhan Erdem, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyyup Günay İsbir, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Bulut, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak’ın yanı sıra kongrede sunum yapacak akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

Açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi olarak bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrelere önem verdiklerini dile getirdi ve şunları söyledi:

 

“İnönü Üniversitesi olarak bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrelere çok önem veriyoruz. Sosyal bilimlerden, sağlık, fen ve mühendislik alanlarına kadar hemen her alanda üniversitemiz ev sahipliğinde bilimsel etkinlikler aralıksız her hafta yapılmaktadır. Şehrimizdeki paydaşlarımızı bir araya getirerek ortak projeler yapıyor, üniversitemizin birikimini, insan kaynağını ve organizasyon kabiliyetini cömertçe ülkemize sunuyoruz.”

 

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi ile ilgili amaçlarına değinerek şunları ifade etti:

 

“Kongremizde yönetim ve iletişim alanlarındaki yeni yaklaşımlar, yeni düşünce ve akımlar, karşılaşılan sorunlar, değişim ve dönüşümler tartışılacaktır. Alana ilişkin araştırmaların ortaya konulması, tartışılması ve önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.”

 

Rektör Kızılay, kongrede 6 ülke, 45 üniversiteden 152 bilimsel çalışmanın sunulacağını vurguladı. Kızılay, iletişim ve yönetim sahasına ilgi duyan bilim insanlarının, araştırmacıların ve uygulamacıların kongrede yer almalarından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

 

Açılış panelinin başkanlığını yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir, I. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi’nin iletişim fakülteleri arasında bir ilk olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

 

İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi’nin katılımcılar için faydalı olmasını dileyen Malatya Valisi Aydın Baruş böyle bir kongrenin İnönü Üniversitesi’nde yapılamasının bilimsel ve günlük hayatı etkileyen önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek şunları söyledi:  

 

“Yönetim süreci hepimizin bildiği gibi yönetenlerden ve yönetilenlerden oluşur. Aslında eski yüzyıllarda veya yakın zamana kadar idarede yöneten ile yönetilen arasındaki bağ uzaktır. Ama artık günümüzde yöneticinin demokratik hale geldiğini ve demokratik katılım olduğunu, karar alma süreçlerinin çok önemli olduğunu düşünürsek, aslında yöneticiler karar alırken bin defa düşünmek zorundadır. Neden? Çünkü demokratik yönetimlerde hesap verme kavramı var. Hesap veremeyeceğiniz bir iş yaptığınız zaman yönetilenler sizi, demokratik bir şekilde seçildiyseniz, sizi oradan alma ve uzaklaştırma yetkisine sahiptir.”

 

Vali Baruş karar alma ve uygulama sürecinde iletişimin önemli olduğunu ve yönetilenlerin fikirlerinin alınması gerektiğini ifade ederek şu şekilde devam etti:

 

“Bu anlamda birlikte karar vermek çok önemlidir. Yönetilenlerin hem amaç hem de uygulama sürecinde yönetime dâhil edilmesi çok önemlidir. Bu da çok yoğun bir şekilde iletişimi gerektirir. Başarılı bir yönetimde yönetici tek başına karar veremez. Karar vermeden önce de mutlaka yönettiği insanların fikirlerini düşüncelerini yaklaşım tarzlarını öğrenmesi lazım ki ona göre uygulamada zorluk çekmesin.”

 

Son olarak Vali Aydın Baruş bilişim çağı ile birlikte kişilerin yöneticilere ulaşmalarının daha kolay olduğunu ve yönetici ile yönetilen arasındaki iletişimin kolaylaştığını söyledi.             

                                                                                                                     

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yönetim anlayışının formalden informal bir yaklaşıma taşınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

 

“Bizim formal ve informal yaklaşımda anlayışımız şu şekilde olacak formal bize verilen salt bilgidir. İnformal ise bilgilerin yönetime yansımasıdır. Biz buna etki ve yetki de diyebiliriz. Yetkiler formal olarak değerlendirilir. Yasalar, anayasalar, kanunlarda verilen yetkiler sizin formal yetkilerinizdir. Ama etki kişinin bilgisiyle ilgilidir. Biz yönetimde yetkiden çok etkiyi kullanırsak bizim için anlam ifade eder. Onun için bizim yönetimi özellikle formal etkiden çok informal boyutuna taşımamız gerektiğini düşünüyorum.”

 

Yönetici ve kurumsallaşma kavramları hakkında bilgi veren Selahattin Gürkan “Yöneticinin personelinin durumunu gözetmesi gerekmektedir. Dolasıyla yöneticinin yetkilerden çok etkilerine de hitap etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kurumsal bir yapı oluşturmak istiyorsak yönetici, özellikle yönetimden ayrıldıktan sonra ya da farklı bir kuruluşa geçtikten sonra personelini takip ediyorsa o kurumda kurumsallaşma olur. Kurumsallaşma olmayan bir yönetimin başarılı olması mümkün değildir.” dedi.

 

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak, Kamu-Özel İşbirliği konusu hakkında bir sunum yaptı. Kamu-özel ortaklığı modellerini ele alan Prof. Dr. Bekir Parlak, kamu-özel sektör iş birliklerinin önemli olduğunu belirtti. Parlak, kamu-özel İşbirliği modellerinden ve çalışmalarından bahsederek şu ifadeleri kullandı:

 

"Türkiye’de bu konu, kamu hizmeti sorunlarına kamu yönetiminin verdiği güncel bir cevaptır. Çalışmamda genel olarak kamu hizmeti, kamu değeri yaklaşımı, kamu-özel ortaklığı, modeller, stratejik ortaklık gibi konulara değindim. Stratejik ortaklık, Türkiye’deki kamu-özel ortaklığı modellerinin yürütülmesindeki eksiklik ve aksaklıkları tespit edip, üzerinde kafa yorup çözüm ürettiğimiz bir modeldir.”

 

Parlak’ın ardından söz alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Bulut, devlet ilişkilerinde halkla ilişkiler ve yönetimde şeffaflık ilkelerinin önemini vurgulayan bir sunum yaptı.

 

Sunumların ardından panelistlere plaketleri takdim edildi ve programa son verildi.

 

Haber: Çiğdem Erhan- Habibe Ödemiş – Arzu Ergün- Gamze Taşdemir- Rukiye Taşkın

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·