“Ülkeler ve Diplomasi Akademisi” Programı Düzenlendi

Kampüs · 28 Kasım 2019 · 0

“Ülkeler ve Diplomasi Akademisi” Programı Düzenlendi

İnönü Üniversitesi Naim Akman Konferans salonunda Uluslararası Gençlik Topluğu ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından “Ülkeler Ve Diplomasi Akademisi” programı düzenlendi.

 

Programa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Tuncel, topluluk üyeleri ve öğrenciler katıldı.

 

Doç. Dr. Gökhan Tuncel,  Türkiye’de siyasetin insan hayatında ve toplum hayatında büyük bir etkiye sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:

 

“Aile hayatı başta olmak üzere özel alan sosyal hayattan eğitime özellikle bilgili alan onun dışında toplum buluşlarıyla ilgili alanlar ve ekonomik alanda devletin etkisinin fazla olduğunu görüyoruz. Devletin etkisinin fazla olmasının da siyasal alanın etkili olmasını sağlıyor. Bu da Türkiye’de birçok konunun hiç alakadar olmasa dahi siyasallaşmasını sağlıyor. Onun için siyasal alan normalleşebilmesi için siyasal alan dışındaki alanın da güçlü olması lazım. Siyasal alanın güçlü olmasını, siyasal alana bağlı olmadan, devlete bağlı olmadan bağlı olmayı hukuka bağlı olmayı anlamayın. Tamamen bağımlılık: devletin imkân tanımadığı sürece hayatta kalmamayı düşünün. Bir sermaye sahibi, bir şirket sahibinin devletten kredi almadığını düşünün, vergi muafiyeti sağlanmadan sosyal sigorta desteği sağlanmadan hayatta kalabilmesi mümkün değilse, o bağımlıdır. Yani devletle beraber vardır.”

 

Tuncel, Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde duran bir yapıda olması gerektiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

 

“Ekonomik alanda bunu sağlayabilmesi için katma değeri yüksek üretim yapması lazım ve üretimin tamamen bütün aşamalarında etkili olması lazım sermayenin. Türkiye’de genel itibariyle sermaye dediğimiz kesim bir taraftan devlete sırtını dayamış diğer taraftan gelişmiş batılı ülkelerdeki firmaların Türkiye’de taşeronluğunu yapıyor, onların belli konularda üretimini yapıyor. O belli konular da daha çok para etmeyen montaj sanayi olarak ifade edilir. Devleti neden bu kadar önemsiyoruz çünkü modern dönemin insanlar üzerinde, tutumları üzerindeki en önemli aktörü devlettir.”


Ekonomik alanda temel amacın gelir ve kazanç elde etmek, menfaat ve çıkarı korumak olduğunu söyleyen Tuncel,  sosyal alanda bu durumun farklı olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı:

 

“Başka duygularla sevgiden, merhametten, fedakarlıktan, sorumluluktan, işte o söylediğimiz kaynakla olan ilişkisinden yani doğal kaynaklarla olan ilişkisinden -doğal kaynak derken doğal haklarla ilgili olan ilişkisinden- kaynaklanan bir durumdan dolayı insanlar bir araya gelebilir. Bir araya gelmeseler bile tek başına onu ortaya koyabilir ki dünya tarihi içerisinde nerde bir değişim ve dönüşüm olmuşsa bunun bir iradî tarafı vardır. Yani sosyal tarafın güçlü olabilmesi için insanın insan olduğunun farkına varması lazım. İnsan olmanın farkına varmak da iradeye sahip olmaktan geçer. İradeyi güçlü tutmak da doğal haklara dayanmaktan geçer. Üçüncüsü, doğal kaynaklarla irade arasındaki bağın ahlaki bir bağ olması lazım. Bireyin güçlü bir şekilde irade ortaya koyabilmesinin yolu, adaletsizlik üreten alanı bir şekilde azaltmaktan geçiyor.”

 

Haber: Mehmet Tevfik Cibiceli – Deniz Deniz – Ceyda Kıssal – Yağmur Sayın – Yakup Alpaslan

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·