Kampüs · 16 Aralık 2019 · 0

“Türkiye’deki Nitelikli İş Gücü Eksikliğini Gidereceğiz”

Malatya ve Türkiye’deki nitelikli iş gücü eksikliğini gidermek ve Üniversite sanayi iş birliğini ilerletmek için 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulu, Türkiye’de ender uygulanan uygulamaya dayalı 3+1 sistemiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başladı. İNÜHABER, OSB Meslek Yüksekokulu ile ilgili merak edilenleri OSB Malatya Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu’na sordu.


Meslek Yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin en önemli sorunlarından birisi de uygulamalı eğitim, bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?


Ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin önemli ayaklarından birini oluşturan meslek yüksekokullarıdır. Türkiye’de yaklaşık 900’e yakın meslek yüksekokulu bulunmakta. Ancak bizim burada tanıtımını yapacağımız meslek yüksekokulumuz bu 900 meslek yüksekokulu içerisinde eğitim ve öğretim özelliği bakımından dokuzuncu meslek yüksekokulu. Türkiye’deki sekiz meslek yüksekokulu OSB’de eğitim ve öğretimini sürdürmekte. Dokuzuncusu Malatya OSB Meslek Yüksekokulu olarak faaliyete geçirdik. Meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin en büyük sorunu uygulama eğitiminin yetersiz olmasıydı. Bunun sonucu olarak sanayici ve iş dünyası arzu ettiği nitelikte iş gücüne sahip olamadığı gibi mezun ettiğimiz öğrenciler de iş bulmakta sıkıntı çekmekteydi. Bu sorunlar göz önüne alındığında meslek yüksekokullarında farklı bir eğitim konseptine geçilmesi düşünüldü ve Türkiye’de bizden önce 8 üniversitede OSB Meslek Yüksekokulu faaliyete geçti. 9’uncu okulu biz burada gerçekleştirdik.


Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’nu diğer yüksekokullardan ayıran özellikler nelerdir, açıklar mısınız?


OSB Meslek Yüksekokulumuzu diğer Meslek Yüksekokullarından ayıran en önemli özeliğimiz 3+1 modeli dediğimiz bir eğitim modeli uyguluyor olmamızdan kaynaklanıyor. Bu modelde, öğrencilerimiz 4 yarıyıl boyunca eğitim görüyorlar. 4 yarıyılın 3 yarıyılını sınıfta teorik olarak tabi atölye ve laboratuvarları yine kullanmak kaydıyla teorik olarak eğitimlerini sürdürürken 16 haftalık bir yarıyılını tümüyle sanayide ya da iş dünyasında sabah 8 akşam 5 çalışmak suretiyle uygulamalı olarak eğitimlerini sürdürecekler. Bunu nasıl tespit ediyoruz: 1’inci sınıftan 2’nci sınıfa geçen öğrencilerimizden başarı sıralamasına göre ilk %50 ye giren öğrenci üçüncü yarıyılda sanayi uygulamasına gönderilirken, ikinci %50 dilim sınıfta eğitimine devam ediyor. Bu eğitim 16 hafta sürüyor. Son yarıyılda sanayideki öğrenciyi sınıfa çekiyoruz, sınıfta teorik eğitim gören öğrencileri de sanayiye göndermek suretiyle, her öğrenci 16 haftanın tümünü sanayide geçirmiş oluyor. Daha da önemlisi sanayide geçen bu süre içerisinde öğrencilerimizin başarısının değerlendirilmesi danışman hocalarımızla birlikte öğrencinin başarı notunun %50’sini sanayiye giden öğrenciden sorumlu teknik mühendisi diğer %50’sini bizim hocamız veriyor. Bu iki notun ortalaması 60 ettiği takdirde öğrenci sanayi uygulamasından, uygulamalı eğitimden başarılı olarak kabul ediliyor. Aksi halde iş yeri uygulamasını bir yarıyıl daha devam ettirmek durumunda kalıyor.


OSB  Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler ve akademik kadro ile ilgili bilgiler verir misiniz?


Yüksekokulumuzda sekiz programımızda şuan da 850 tane aktif öğrencimiz var. Bu 850 öğrencimiz 8 programa dağılmış durumda. Bu programlarımızda da 30 akademik personelimiz ve 28 idari personelimiz mevcut. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde eğitim faaliyetine başlayacak 2 programımızdaki öğretim elemanında eksiklerimiz var birkaç tane, onları da tamamladığımızda önümüzdeki yıl yaklaşık yıl 35 akademik personelle eğitim-öğretimimize devam edeceğiz.

 

OSB Meslek Yüksekokulu’nda hangi programlar mevcuttur, yeni programlar açmayı düşünüyor musunuz?


Meslek yüksekokulumuz eğitime ilk olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında başladı. Ama bina inşaatımız tamamlanmadığı için 3 programda eğitimi sürdürdük. Bu programlar: İnşaat, Makine ve Kaynak Teknolojileri Programıydı. Bu 3 programımızda öğrencilerimizin bir kısmı sanayi uygulamasına başladı ve bu dönem sanayi uygulamasına devam ediyorlar. Bunlar dışında 5 programımız daha eğitime başladı. Bunlar da: Bilgisayar Programcılığı, Elektrik Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma, ve Elektronik ve Elektronik Haberleşme programlarımız olmak üzere şuanda 8 programda eğitim-öğretimimize devam ediyoruz. Bunlardan 3 tanesi sanayi eğitimine başladı diğer 5 tanesi önümüzdeki yıl bu eğitime başlayacak.


Şuanda açılmış 2 tane bölümümüz var. Birisi Türkiye’de ilk kez açılan Elektrikli Araç Teknolojileri programımız. Bu program Türkiye’de hiçbir üniversitede olmayan bir programımız ve ilk kez biz açtık. Buradaki amacımız: Artık içten yanmalı motorlar doğaya büyük zararlar veriyor, birçok ülkede büyük şehirlerde artık dizel araçlar yasaklanmaya başlandı ve artık otomotiv sektörü elektrikli araçlara doğru yöneliyor. Türkiye’de de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde 24 firmanın oluşturduğu bir yapılanma var. Bu yapılanma elektrikli araç teknolojilerinin yedek parçalarını geliştirecek büyük firmalar. Bunların koordinatörlüğünü İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent yapıyor. Biz de iş birliği yaparak, protokol imzalayarak biz de bu işin eğitim ayağını oluşturduk ve teknik elemanlarını biz yetiştireceğiz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren Elektrikli Araç Teknolojileri Programı’na ve Tekstil Teknolojisi Programı’na da öğrenci alarak program sayımı 10’a çıkartacağız.


OSB MYO’nun Türkiye’deki istihdam problemine katkısının olacağını düşünüyor musunuz?


Bizim uygulamalı eğitim vermemizin en önemli nedeni, özelliği bu zaten. Sanayinin, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi noktasında Türkiye’de büyük bir eksikliğin giderileceğine inanıyorum bu eğitim modeliyle. Uygulamaya gönderdiğimiz öğrencilerden şimdiden birkaç tanesi uygulama yaptıkları fabrikalardan iş teklifleri aldılar, mezun olduklarında hemen işe gelip başlayın diye. Burada bizim amacımız ülkenin kaynaklarını verimli kullanmak, mezun ettiğimiz öğrencinin sanayinin ve iş dünyasının arzu ettiği nitelikte elemanlar olmasını sağlamak, çünkü biz öğrenciyi sadece  kendimiz yetiştirip sanayiciye iş gücü olarak sunmayacağız, sanayi ile birlikte biz öğrenci yetiştireceğimiz için biz açacağımız programları, bu programlarda okutulacak dersleri ve ders içeriklerini mümkün olduğunca sanayici ile birlikte belirlemeye çalışıyoruz. Yani sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikte iş gücü geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yönüyle düşünüldüğünde ülkenin nitelikli iş gücü ihtiyacına çok büyük katkılar sunacağını düşünüyorum ve eminim ki gelecekte bu tür okullar gittikçe yaygınlaşacaktır.

 

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?

 

Yüksekokulumuz 3+1 eğitim modelinde başarıyı sağlamak için büyük gayret gösteriyor ama biz şunun bilincindeyiz ki sadece üniversitenin, hocaların ya da yöneticilerin gayretiyle bu işler olmuyor. İş dünyasının ve sanayicinin bize çok büyük bir destek vermesi gerekiyor. Çünkü biz ortak bir eleman yetiştirmeye çalışıyoruz, onların istediği nitelikte eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu eğitim modelinin başarıya ulaşmasındaki en önemli ayaklarından bir tanesi iş dünyası. Onun için biz bu eğitim modelimizi sanayiciye ve iş dünyasına çok iyi anlatmak zorundayız. Birçok kamu kurum ve kuruluşlarıyla, fabrikalarla protokoller imzaladık, ticaret sanayi odasıyla, sanayicilerle hepsiyle protokoller imzalayarak ne yapmak istediğimizi, amacımızın ne olduğunu ve bunu nasıl başarmamız gerektiğini onlarla birlikte istişare ederek yürütmeye çalışıyoruz. Umuyorum başarılı olacağız. Ayrıca, yüksekokulumuz yeni yapılan bir okul olması dolayısıyla her şeyiyle sıfırdan yapıldı. Atölyeler, laboratuvarlar, derslikler, bürolar, ofisler, kafeterya, yemekhane her şeyiyle sıfırdan kuruldu. Bu noktada Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın bize sağladığı desteği bir kez daha hatırlatmak isterim. Sayın rektörümüz her türlü ihtiyacımızı karşılama noktasında bize sonsuz destekler verdi, bu desteğinden dolayı ben kendisine özellikle teşekkür ediyorum.


Haber: Çiğdem Erhan- Ahmet Fettah Akkuş- Bossan Haydarova

 

 

 

 


Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·