Siyaset Akademisinde “Siyaset ve Lider” Konuşuldu

Bilim · 18 Aralık 2019 · 0

Siyaset ve Liderlik

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Naim Akman Konferans Salonunda düzenlenen Siyasi Bilimler Akademisinde bu hafta “Siyaset ve Liderlik”  konulu konferans gerçekleştirildi.


Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu tarafından yapılan konferansa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Tuncel, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğrt. Üyesi Hasan Yılmaz, akademik personel ve öğrenciler katıldı.


“Siyaset ve Liderlik” konferansına konuşmacı olarak katılan Dr. Öğrt. Üyesi Hasan Yılmaz, siyasetin dört anahtar kavram üzerinden açıklandığını söyledi. Dr. Öğrt. Üyesi Hasan Yılmaz, Siyasetin çatışma ve uzlaşma, kamusal işlerin yapılması, hükmetme sanatı ve iktidar kaynaklarının dağıtımı olduğunu belirtti.


Dr. Öğrt. Üyesi Yılmaz otorite tiplemelerine değinerek şunları söyledi:


 “Otorite aslında bir itaat ve güven kazanmak, rızayı elde etme sürecidir. Bunun da kendi arasında kaynakları vardır. Geleneksel otorite daha çok inanç ve değerler üzerinden kaynaklanan bir otorite tipidir. Karizmatik lider dediğimizde liderin kişilik özelliği yani kahramanlığının ortaya çıktığı kişilerden bahsediyoruz. Hukuksal da ise mevzuat gereği lider oluşumu gerçekleşmektedir.”


Yılmaz liderlerin kendine has bir takım özelliklerin olması gerektiğini vurguladı:  


“İktidarın kelime anlamı güç demek. Gücü elinde bulunduran kişidir. Liderlik kelime anlamı, bir grup insanı belirli bir amaç için harekete geçirme eylemidir. Liderin kendine has bir takım özellikleri olmak zorundadır. Kişisel yeteneklerinin ön plana çıkması gerekmektedir. Liderin etkili hitabeti olması lazım, insanlar arasında onları harekete geçirecek bir takım söylemlerinin olması gerekir. Neyi nasıl söylediği oldukça önemli, yöneticiden farklı davranması gerekir. “Yönetici verilen görevleri yerine getiren, hukuka uygun davranan, belli bir görevi ifa eder. Lider ise bu işleri yapmanın yanı sıra üzerine bir şey katar yani bir vizyonu belirler. Vizyona doğru yönelir.” dedi.


Son olarak Yılmaz, lidere ait özellikleri insanların yüklediğini ifade ederek siyaset ve lider ilişkisini açıkladı:


“Siyaset ve lider ilişkisi, ne zaman ve nasıl başladığı önem taşımaktadır. Literatürde sanayileşmenin gelişmesine atıf yapılır. Sanayileşme ile birlikte yoğun bir kentleşme hareketi yaşanmış ve devlet toplum ilişkisinin bir alana evrildiğini görmekteyiz. Demokrasi ve ideolojilerle birlikte siyasetin zorunluluklarının başladığı süreçte siyasi partiler ortaya çıktı. Türkiye’de ve dünyada birçok farklı örneklerinin olduğunu belirterek siyasal hayatın lider perspektifinden nasıl etkilendiğini aktardı.”


Haber: Rukiye Çaygeç – Büşra Nur Sevil 

Tags

Künye     ·     Hakkımızda     ·     İletişim     ·     Tanıtım Videosu     ·     İnönü İletişim Arşivi     ·