14 Mayıs 2019

Tüm Harcama Birimlerinin Dikkatine

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.05.2019 tarih ve 89774 sayılı yazısına istinaden bütçeden yapılacak olan ödemelerde kullanılan Ödeme Emirleri, kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte artık tek nüsha olarak 15.05.2019 tarihinden itibaren Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. 

İlgili duyuru metni için tıklayınız

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim