02 Ağustos 2019

Sözde "Barış Bildirisi" Hakkında Kamuoyuna Duyuru

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden Anayasa Mahkemesinin 26.07.2019 Tarihli Kararına İlişkin Kamuoyu Duyurusu

Anayasamız tarafından güvence altına alınan ifade özgürlüğü demokratik hukuk devletinin en önemli niteliklerinden biridir ve bu özgürlüğün korunması hiç kuşkusuz devletin öncelikleri arasında olmak zorundadır. Ancak başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, uluslararası insan hakları belgelerinde ve bütün demokratik sistemlerde kabul edildiği  gibi dünyanın hiçbir yerinde terörü teşvik etmek, övmek ve desteklemek bir hak değildir ve suçtur. Her devletin de teröre karşı tedbir alma, halkını teröristlere karşı koruma görevi ve sorumluluğu vardır.

2016 yılında bir grup akademisyen tarafından imzalanan ve yayımlanan  bildiri,  terörü ve terör örgütünü eleştirmeden doğrudan güvenlik güçlerimizi suçlamıştır. Halbuki güvenlik güçlerimiz tarafından toplumun huzur ve güvenliğini, ülkenin birlik ve bütünlüğünü açıkça tehdit eden terör eylemlerine karşı hukuk kuralları içerisinde ve hiçbir sivilin zarar görmediği operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu akademisyenler bu operasyonları eleştirerek açıkça terör örgütünün eylemlerine hizmet etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu bildiriyi imzalayanlar için verdiği ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair talihsiz karar teröristleri ve terörü destekleyenleri cesaretlendirmiş ve terörle mücadele eden ve terörden zarar görenleri rahatsız etmiştir. İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine dair kararın kamu vicdanını rahatsız ettiği açıktır. Ayrıca bu kararın terörü meşrulaştıracağı ve terörle mücadeleyi zayıflatacak bir etki yaratacağı endişesini taşımaktayız. 

İnönü Üniversitesi olarak terörü masum gösteren ülkenin birlik ve bütünlüğünü zedeleyecek ve terörle mücadeleyi zaafa uğratacak her türlü kararın karşısında olduğumuzu açıkça ifade etmek isteriz. Güvenlik güçlerimizin hukuk kuralları içerisinde teröre karşı verecekleri mücadeleye destek olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim