04 Kasım 2019

Etik Kurul Otomasyon Sistemi

Deney Hayvanları Etik Kurulu,
Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu,
Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu ve
Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu

başvuruları, 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren aşağıda linki verilen Etik Kurul Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacaktır.
Tüm araştırmacılara duyurulur.

Etik Kurul Otomasyon Sistemi

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim