09 Mart 2020

Hobi Bahçeleri Tahsis Belgesi Yenileme Duyurusu

İnönü Üniversitesi Hobi Bahçeleri Yönergesi çerçevesinde tahsis edilen hobi bahçeleri kullanım süresi 1(bir) yıl olup, her yıl Mart ayında yenilenmektedir. Mevcut Hobi bahçesi kullanıcılarının tahsis belgesinde belirtilen şartlara uyduğu takdirde yeniden süre uzatım hakkı bulunmaktadır.

Hobi Bahçeleri Yönergesi çerçevesinde kullanım şartlarını yerine getiren mevcut hobi bahçesi kullanıcılarının kullanım bedeli olan 200-TL’yi en geç 20 Mart (saat:16.00’ya kadar) kadar hobi bahçesi kullanım bedelini yatırarak yeni tahsis belgesini imzalamak üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gelmeleri gerekmektedir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve hobi bahçesi kullanım bedellerini süresinde ödemeyen hobi bahçesi sakinleri kullanım hakkından feragat etmiş sayılır ve hobi bahçesi bir başka istekliye tahsis edilir.

Bilgilerinizi ve hobi bahçesi kullanım bedelini en geç 20 Mart (saat:16.00’ya kadar)tarihine kadar yatırarak tahsis belgesini imzalamak üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gelmenizi arz/rica ederim.

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim