03 Nisan 2020

45 Yıllık İnönü Üniversitesi Tarihi Kitap ve Belgesel Oldu

3 Nisan 1975 tarihinde kuruluşu gerçekleşen İnönü Üniversitesinin kuruluş öncesinden günümüze kadar olan kuruluş ve gelişme süreci kitap ve belgesel olarak yayımlandı.

İnönü Üniversitesinde Şube Müdürü olarak görev yapan Nezir Kızılkaya’nın hazırladığı kitabın baskısı İnönü Üniversitesi Yayınevi tarafından gerçekleştirilerek kurum belleğine kazandırıldı.

İnönü Üniversitesinin kuruluşunda ve gelişme sürecinde katkısı olan sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri, gazeteciler, İnönü Üniversitesinde görev yapan rektörler ve öğretim üyeleri ile yapılan görüşmeler de kayıt altına alınarak belgesel film olarak düzenlendi.

İnönü Üniversitesinin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde emeği olan herkesle görüşmeye büyük özen gösterilerek, Malatya’nın bir üniversiteye kavuşması için uzun yıllar boyunca bu işe gönül vermiş ve dert edinmiş insanların olağanüstü ve ısrarlı çalışmalarının başarı hikâyesi belge ve bilgiler eşliğinde ayrıntılı olarak ortaya konuldu. 

İnönü Üniversitesinin dünü ve bugünü arasında bir köprü görevi üstlenecek ve üniversitenin kurumsal hafızasına önemli katkılar sağlayacak olan ve 15 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan kitap ve belgesel çalışması, hem İnönü Üniversitesinin tanıtımına katkı sunacak, hem de üniversitenin kuruluşundan itibaren aldığı mesafeyi göstererek, kurumsal gelişmenin somut bir biçimde ortaya çıkmasına imkân sağlayacaktır.

Kitap ve belgesel filmin, mezun ve mevcut öğrencilerin, üniversite çalışanlarının ve bütün paydaşlarının kurumu tanıması ve ortak bir kurumsal kültürü benimsemesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim