21 Kasım 2020

Yeni Web Sayfasına Geçişin Ertelenmesi Hakkında

Kalite denetimi için verilen bağlantılar eski sayfalarda yer almaktadır. Bu nedenle yeni web sayfası ile eski web sayfası birlikte yürütülecektir.
Tüm birimlerimize ve personellerimize duyurulur.

© 2017 İnönü Üniversitesi

İletişim