Yönetim Kurulu

Kişi bilmediğine düşmandır. [ Hz. Ali ]