Birim Hakkında

İnönü Üniversitesi Avrasya Alevilik - Bektaşilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 04.12.2014 tarih ve 2014/9-7 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş ve 10 Şubat 2015 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.


Kişi bilmediğine düşmandır. [ Hz. Ali ]